Windows işletim sistemi kurulu olan kendinize ait veya bir başka bilgisayarda kullanmak üzere USB Flash belleğinizi taktığınızda bazen her şey normal bir şekilde başlarken çıkarıp bir başka bilgisayara taktığınızda bu normallik yerini anormalliğe bırakabiliyor. USB Flash belleğinde yer alan dosyaların görünmediğini,tanımadığınız size ait olmayan bazı dosyaların silindiğine ve müdahale izni vermediğini görürsünüz. Bu sorun genel itibari tanımlamak gerekirse çeşitli kodlamalar sonucu oluşturulan virüsler sebepler olur.  Bu sorunu Komut isteminde uygulayacağınız “attrib” komutu ve parametreleri yardımı ile tek hamlede çözersiniz.

USB Flash beleğinize bu komutu uygulamak için usb girişine taktıgınızda,Bilgisayar seçeneği ile gelen panelde USB Flash sürücüsünün harf (d,c,f,g gibi…) olarak adını alıyoruz.

Başlattan Komut istemi panelini (çalıştır cmd) açalım.  Komut istemi paneline ilk satırına sürücü harfi ne ise yazalım (g:) enter diyelim.

Alt satıra G:>attrib -r -h -s -a *.* /s /d şeklinde yazıp enter diyelim. Ben bu sorunla ikide bir karşılaşmaktan bıktım. onun için buraya koydum elimin altında olsun istedim.

İşlem belleğiniz boyutuna ve dosya sayısına göre zaman farklılığı gösterir. (G:>) gördüğünüzde işlem tamamlamıştır.

-r:  Salt okunur dosya özniteliğini temizler.

-h: Gizli dosya öz niteliğini temizler.

-s: Sistem dosyası öz niteliği temizler.

-a: Arşiv dosyası öz niteliği temizler.

*.*: Grup için bir dosya öz niteliklerini görüntülemek veya değiştirmek için joker karakter (yani,?.Ve *) kullanılır.

/S: Geçerli klasörde ve tüm alt klasörlerinde eşleşen dosyaları işler.Herhangi bir komut satırı seçenekleri geçerlidir .

/D: Klasörleri işler.Herhangi bir komut satırı seçeneklerini dizinlere uygular.