Başlangıç

Android Programlama: TimerPicker Dialog ve DatePicker Dialog Kullanımı

Yorum bırakın


activity_main.xm;

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context="com.mobilhanem.timepickerkullanimi.Anasayfa" >

  <Button
    android:id="@+id/button1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginTop="43dp"
    android:text="Time Picker" />

  <Button
    android:id="@+id/button2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignLeft="@+id/button1"
    android:layout_centerVertical="true"
    android:text="Date Picker" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_below="@+id/button1"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginTop="13dp"
    android:text="Saat"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_below="@+id/button2"
    android:layout_marginTop="13dp"
    android:text="Tarih"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" />

</RelativeLayout>

MainActivity.java;

package com.example.okul.saatayar2;

import android.app.DatePickerDialog;
import android.app.TimePickerDialog;
import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.DatePicker;
import android.widget.TextView;
import android.widget.TimePicker;

import java.util.Calendar;


public class MainActivity extends ActionBarActivity {
  Button saatButton,tarihButton;
  TextView saatTextView,tarihTextView;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    saatButton = (Button) findViewById(R.id.button1);
    tarihButton = (Button) findViewById(R.id.button2);
    saatTextView = (TextView) findViewById(R.id.textView1);
    tarihTextView = (TextView) findViewById(R.id.textView2);
    saatButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
//saatButona Click Listener ekliyoruz

      @Override
      public void onClick(View v) {
        // TODO Auto-generated method stub
        Calendar mcurrentTime = Calendar.getInstance();//
        int hour = mcurrentTime.get(Calendar.HOUR_OF_DAY);
//Güncel saati aldık
        int minute = mcurrentTime.get(Calendar.MINUTE);
//Güncel dakikayı aldık
        TimePickerDialog timePicker; 
//Time Picker referansımızı oluşturduk

        //TimePicker objemizi oluşturuyor ve click listener ekliyoruz
        timePicker = new TimePickerDialog(MainActivity.this, new TimePickerDialog.OnTimeSetListener() {
          @Override
          public void onTimeSet(TimePicker timePicker, int selectedHour, int selectedMinute) {
            saatTextView.setText( selectedHour + ":" + selectedMinute);//Ayarla butonu tıklandığında textview'a yazdırıyoruz
          }
        }, hour, minute, true);//true 24 saatli sistem için
        timePicker.setTitle("Saat Seçiniz");
        timePicker.setButton(DatePickerDialog.BUTTON_POSITIVE, "Ayarla", timePicker);
        timePicker.setButton(DatePickerDialog.BUTTON_NEGATIVE, "İptal", timePicker);

        timePicker.show();
      }
    });
    tarihButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
//tarihButona Click Listener ekliyoruz

      @Override
      public void onClick(View v) {
        // TODO Auto-generated method stub
        Calendar mcurrentTime = Calendar.getInstance();
        int year = mcurrentTime.get(Calendar.YEAR);
//Güncel Yılı alıyoruz
        int month = mcurrentTime.get(Calendar.MONTH);
//Güncel Ayı alıyoruz
        int day = mcurrentTime.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);
//Güncel Günü alıyoruz

        DatePickerDialog datePicker;//Datepicker objemiz
        datePicker = new DatePickerDialog(MainActivity.this, new DatePickerDialog.OnDateSetListener() {

          @Override
          public void onDateSet(DatePicker view, int year, int monthOfYear,
                     int dayOfMonth) {
            // TODO Auto-generated method stub
            tarihTextView.setText( dayOfMonth + "/" + monthOfYear+ "/"+year);//Ayarla butonu tıklandığında textview'a yazdırıyoruz

          }
        },year,month,day);//başlarken set edilcek değerlerimizi atıyoruz
        datePicker.setTitle("Tarih Seçiniz");
        datePicker.setButton(DatePickerDialog.BUTTON_POSITIVE, "Ayarla", datePicker);
        datePicker.setButton(DatePickerDialog.BUTTON_NEGATIVE, "İptal", datePicker);

        datePicker.show();

      }
    });
  }

  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
    getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu);
    return true;
  }

  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    // Handle action bar item clicks here. The action bar will
    // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
    // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
    int id = item.getItemId();

    //noinspection SimplifiableIfStatement
    if (id == R.id.action_settings) {
      return true;
    }

    return super.onOptionsItemSelected(item);
  }
}

 

 

 

 

 

Android Programlama: TimerTask ve Handler kulanımı ile textview içerisine zamanlanmış içerik ekleme

Yorum bırakın


2016-06-12_02-05-05.png

ayarlanan sürede text kutusuna veri ekler;

activity_main.xml

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" tools:context=".MainActivity">

    <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
    android:text="Medium Text"
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_below="@+id/textView"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_marginTop="45dp" />

</RelativeLayout>

MainActivity.java

package com.example.okul.timerkullanimi;

import android.os.Handler;
import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.widget.TextView;

import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;


public class MainActivity extends ActionBarActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    final TextView tv = (TextView)findViewById(R.id.textView);
    final Handler handler = new Handler();
    TimerTask doAsynchronousTask = new TimerTask() {
      @Override
      public void run() {
        handler.post(new Runnable() {
          public void run() {
            tv.append("Merhaba");
          }
        });
      }
    };
    Timer timer = new Timer();
    timer.schedule(doAsynchronousTask,10,1000);
// birinci değer ilk girişteki bekleme süresi, ikinci değer tekrar süresi
  }

  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
    getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu);
    return true;
  }

  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    // Handle action bar item clicks here. The action bar will
    // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
    // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
    int id = item.getItemId();

    //noinspection SimplifiableIfStatement
    if (id == R.id.action_settings) {
      return true;
    }

    return super.onOptionsItemSelected(item);
  }
}

 

 

 

Android Programlama: NumberPicker Dialog Oluşturma

Yorum bırakın


Çok çeşitli dialog pencereleri oluşturulabilmektedir. Çeşitli örneklerden gördüklerimden yeniden derlediğim şekliyle en kolay yolu;

2016-06-12_01-22-29.png

 • Diolog penceresi için yeni bir layout oluşturun:

promts.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:id="@+id/layout_root"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:orientation="vertical"
  android:padding="10dp" >

  <TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Mesajınızı yazın ve değer seçin"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" />

  <EditText
    android:id="@+id/userInput"
    android:layout_width="match_parent"
    android:inputType="text"
    android:layout_height="wrap_content" >

    <requestFocus />

  </EditText>
  <NumberPicker
    android:id="@+id/sayi11"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="center" />

</LinearLayout>
 • Sonra activity_main.xml ana layoutumuzu oluşturulım:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:orientation="vertical" >

  <Button
    android:id="@+id/button"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Deger Şec" />

  <EditText
    android:id="@+id/editTextResult"
    android:layout_width="match_parent"
    android:inputType="text"
    android:layout_height="wrap_content" >

  </EditText>

</LinearLayout>
 • Şimdi kodumuzu yazalım:

MainActivity.java

package com.example.okul.numberdeneme;

import android.app.AlertDialog;
import android.content.Context;
import android.content.DialogInterface;
import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.NumberPicker;


public class MainActivity extends ActionBarActivity {
  private Button button;
  private EditText editTextMainScreen;
  final Context context = this;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    button = (Button) findViewById(R.id.button);
    editTextMainScreen = (EditText) findViewById(R.id.editTextResult);
    button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        LayoutInflater layoutInflater = LayoutInflater.from(context);
        View promptView = layoutInflater.inflate(R.layout.prompts, null);
        AlertDialog.Builder alertDialogBuilder = new AlertDialog.Builder(context);
        alertDialogBuilder.setView(promptView);

        final EditText input = (EditText) promptView.findViewById(R.id.userInput);
        final NumberPicker np;
        np = (NumberPicker) promptView.findViewById(R.id.sayi11);
        np.setMinValue(10);
        np.setMaxValue(40);
        np.setWrapSelectorWheel(false);
         // Dialog penceresi ayarları
        alertDialogBuilder
            .setCancelable(false)
            .setPositiveButton("Tamam", new DialogInterface.OnClickListener() {
              public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
                // kulllanıcının girdiği değerlerin ana layouta aktarılması
                editTextMainScreen.setText(input.getText());
                button.setText(Integer.toString(np.getValue()));
              }
            })
            .setNegativeButton("Vazgec",
                new DialogInterface.OnClickListener() {
                  public void onClick(DialogInterface dialog,  int id) {
                    dialog.cancel();
                  }
                });

        // alert dialog oluşturma
        AlertDialog alertD = alertDialogBuilder.create();
        alertD.show();

      }
    });
  }

  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
    getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu);
    return true;
  }

  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    int id = item.getItemId();
    if (id == R.id.action_settings) {
      return true;
    }

    return super.onOptionsItemSelected(item);
  }
}

Bu örnekte diğer form nesnelerini de kullanılabilir. Nette çok örnek var ama bu kadar az ve öz olanı yok….

 

Flash Action Script 3.o Örnekler: Klavyeden hangi tuşa basıldığını bulan program.

Yorum bırakın


stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN,tusbul);

function tusbul(e:KeyboardEvent):void

{

trace(e.keyCode);

}

Asp.Net c# ile if Yapısı Kullanımı Konu Anlatımı

Yorum bırakın


I. Kullanımı

if (şart)//true veya false üretir.

{

Şart doğru ise yapılacaklar

};

Uygulama:else kullanılmadan sadece şart doğru ise;

int a=5;

int b = 10;

if (a > b)

{

Response.Write(“A Sayısı daha büyüktür.”);

}

not: Bu kullanımda program sadece sartın doğruluğunu kabul eder diğer durumların ne olduğu ile ilgilenmez. Yani A sayısının büyük olma şartı vardır. A sayısı ile olabilecek diğer durumlar göz ardı edilmiştir.

II. Kullanımı

if (şart)//true veya false üretmeli

{

Şart doğru ise yapılacaklar

}else

{

Şart yanlış ise yapılacaklar

};

Uygulama:else ile birlikte kullanımı;

int a=5;

int b = 10;

if (a > b)

{

Response.Write(“A Sayısı daha büyüktür.”);

} else

{

Response.Write(“A Sayısı daha büyük değildir.”);

}

not: Bu durumda kod sadece iki durumu denetler oluşabilecek diğer durumları denetlemez. örneğin A sayısı diğer sayıya eşitse sonuç üretmez.

III. Kullanımı

if (şart)//true veya false üretmeli

{

Şart doğru ise yapılacaklar

}else if(yeni koşul)

{

Yeni koşul doğru ise yapılacaklar

} else if(yeni koşul2)

{

Yeni koşul2 doğru ise yapılacaklar

} else if(yeni koşul3)

{

Yeni koşul3 doğru ise yapılacaklar

}else

{

Yukarıdaki koşulların hiç biri sağlanmazsa yapılacaktır.

};

Uygulama:else if ile birlikte kullanımı eğer birden fazla şart var ise kullanılır;

int a=5;

int b = 10;

if (a > b)

{

Response.Write(“A Sayısı daha büyüktür.”);

} else if (a<b)

{

Response.Write(“A Sayısı küçüktür”);

}else if (a=b)

{

Response.Write(“A Sayısı B Sayısı eşittir”);

}else

{

Response.Write(“Yanlış Giriş”);

}

not: bu durumda olası tüm durumlar için if yapısı bir sonuç çıkartır.else if(yeni koşuln) artırılarak ihtimaller istenildiği kadar artırılır

SilverLight 4.0 Kes, Yapıştır ve Kapat (Cut, Paste, Page Close)

Yorum bırakın


Visual Studio veya Expression Blend ile yeni bir silverlight projesi oluşturun.

 • MainPage.xaml Dosyası İçeriği;

<UserControl
xmlns=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation&#8221;
xmlns:x=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml&#8221;
x:Class=”sayfakapatma.MainPage”
Width=”640″ Height=”480″>

<Grid x:Name=”LayoutRoot” Background=”White”>

<StackPanel>
<Button x:Name=”btnKes” Content=”Kes” Click=”btnKes_Click” />
<Button x:Name=”btnYapistir” Content=”Yapıştır” Click=”btnYapistir_Click” />
<TextBox x:Name=”txtMetin” Height=”175″ Margin=”0,0,1,0″ />
<Button Content=”Sayfayı Kapat” Click=”Button_Click”/>
</StackPanel>
</Grid>
</UserControl>

 • MainPage.xaml.cs dosyasının içeriği;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Shapes;

namespace sayfakapatma
{
public partial class MainPage : UserControl
{
public MainPage()
{
// Required to initialize variables
InitializeComponent();
}

private void Button_Click(object sender, System.Windows.RoutedEventArgs e)
{
// TODO: Add event handler implementation here.
System.Windows.Browser.HtmlPage.Window.Invoke(“close”);
}

private void btnKes_Click(object sender, System.Windows.RoutedEventArgs e)
{
// TODO: Add event handler implementation here.
Clipboard.SetText(txtMetin.Text);
txtMetin.Text = txtMetin.Text.Remove(txtMetin.SelectionStart, txtMetin.SelectionLength);
}

private void btnYapistir_Click(object sender, System.Windows.RoutedEventArgs e)
{
// TODO: Add event handler implementation here.
string textyukle = string.Empty;
textyukle = Clipboard.GetText();
txtMetin.Text = textyukle;
}
}
}

SilverLight 4.0 ile sürükle bırak kodları (en basit haliyle)

Yorum bırakın


 • önce bir silverlight projesi oluşturun. (Blend veya visual studio)
 • oluşan projedeki MainPage.xaml dosyasının içeriği.
 • LayoutRoot Canvas olacak. Sayfaya bir adet border1 ve içine bir resim ekledim. bir dikdörtgende olabilirdi.

<UserControl x:Class=”suruklebirak.MainPage”
xmlns=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation&#8221;
xmlns:x=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml&#8221;
xmlns:d=”http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008&#8243;
xmlns:mc=”http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006&#8243;
mc:Ignorable=”d”
d:DesignHeight=”300″ d:DesignWidth=”400″>

<Canvas x:Name=”LayoutRoot” Background=”White”>
<Border x:Name=”border1″ BorderBrush=”Black” BorderThickness=”1″ Height=”116″ Canvas.Left=”180″ Canvas.Top=”84″ Width=”129″ MouseLeftButtonDown=”border1_MouseLeftButtonDown” MouseLeftButtonUp=”border1_MouseLeftButtonUp” MouseMove=”border1_MouseMove” >
<Image x:Name=”resim” Source=”/basket.png” Stretch=”Uniform”></Image>
</Border>
</Canvas>
</UserControl>

 • MainPage.xaml.cs dosyasının  içeriği.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Shapes;

namespace suruklebirak
{
public partial class MainPage : UserControl
{
private Point koordinatal;
private Boolean tasimadurum = false;
public MainPage()
{
InitializeComponent();
koordinatal = new Point();//nesne tanımla
}

private void border1_MouseLeftButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
tasimadurum = true;//taşıma aç
koordinatal = e.GetPosition(border1); //cerçeve koordinatlarını al

}

private void border1_MouseLeftButtonUp(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
tasimadurum = false;//taşıma dur
}

private void border1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
{
if (tasimadurum)
{
Point p = e.GetPosition(null);//mousenin sahne üzerindeki koordinatlarını al
double x = p.X – koordinatal.X;
double y = p.Y – koordinatal.Y;
this.border1.SetValue(Canvas.LeftProperty, x);
this.border1.SetValue(Canvas.TopProperty, y);
}
}
}
}

Silverlight 4.0 ile Bir Nesneyi En Basit Kod (C#) ile Taşıma (Drag Drop)

Yorum bırakın


Visual Studio veya Expression Blend ile yeni bir silverlight projesi oluşturun.

 • MainPage.xaml Dosyası İçeriği;

<UserControl
xmlns=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation&#8221;
xmlns:x=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml&#8221;
x:Class=”dragdrop1.MainPage”
Width=”640″ Height=”480″>

<Grid x:Name=”LayoutRoot” Background=”White”>
<Rectangle x:Name=”dikdortgen” Width=”50″ Height=”50″ Fill=”Blue” HorizontalAlignment=”Left” VerticalAlignment=”Top” MouseLeftButtonUp=”dikdortgen_MouseLeftButtonUp” MouseLeftButtonDown=”dikdortgen_MouseLeftButtonDown” MouseMove=”dikdortgen_MouseMove“>
<Rectangle.RenderTransform>
<TranslateTransform x:Name=”dik_donme_hareket” X=”0″ Y=”0″ />
</Rectangle.RenderTransform>
</Rectangle>
</Grid>
</UserControl>

 • MainPage.xaml.cs dosyasının içeriği;

 

private Boolean dik_mouse_durumu = false;

private void dikdortgen_MouseLeftButtonUp(object sender, System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs e)
{
this.dikdortgen.ReleaseMouseCapture();
dik_mouse_durumu = false;
}

private void dikdortgen_MouseLeftButtonDown(object sender, System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs e)
{
this.dikdortgen.CaptureMouse();
dik_mouse_durumu = true;
}

private void dikdortgen_MouseMove(object sender, System.Windows.Input.MouseEventArgs e)
{
if (dik_mouse_durumu)
{
this.dik_donme_hareket.X = e.GetPosition(this).X;
this.dik_donme_hareket.Y = e.GetPosition(this).Y;
}
}

 

CSS ve Liste etiketleri ile En Basit Dikey Açılır Menü Yapımı

Yorum bırakın


En basit haliyle css ve html ile Dikey Açılır menü yapmak için bir adet html dosyası ve bir adette  css dosyası oluşturalım. Bu dosyaları herhangi bir metin editörü (notepad.exe) veya Dreamweaver Programı ile oluşturabilirsiniz.

 • dikeyacilirmenuolustur.html dosyasının içeriği;

<html>
<head>
<title>Dikey Açılır Menü Oluşturma</title>
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”dikeyacilirmenustilleri.css”/>
<!–css dosyasının eklenmesi–>
</head>
<body>

<div id=”dacilirmenu”> <!–dosyadaki sınıfın etikete uygulanması–>
<ul> 
<li><a href=”#” target=”_self”>ANASAYFA</a></li>
<li><a href=”#” target=”_self”>RESİMLER</a>

<ul>
<li><a href=”#” target=”_self”>Tatil Resimleri</a></li>
<li><a href=”#” target=”_self”>Kişisel Resimler</a></li>
<li><a href=”#” target=”_self”>Okul Resimleri</a></li>
</ul>

<li><a href=”#” target=”_self”>İLETİŞİM</a></li>

</ul></div></body></html>

 • dikeyacilirmenustilleri.css dosyasının içeriği;

#dacilirmenu ul{
margin:0;
padding:0;
list-style:none;/*liste etikeltlerini kaldır*/
width:150px;
border:1px solid #000;/*en alttaki kenarlık için*/
}
#dacilirmenu li{
position:relative;/*bir önceki konuma göre diğer listeyi yerleştirme*/
}
#dacilirmenu li ul{
position:absolute;/*alt liste bağlı olduğu listenye göre konumlansın*/
left:149px;/*sol tarafa alt listeyi kaydır*/
width:150px;
display:none; /*normalde alt liste gözükmesin*/
top:0;/*bağlı olduğu listeye göre üstte sıfır konumu*/
}
#dacilirmenu li a{
display:block;/*liste elemanları eşit boylarda olsun*/
text-decoration:none;
background-color:#06C;
color:#FFF;
font:bold 13px Verdana, Geneva, sans-serif;
padding:5;
border:1px solid #000;
border-bottom:0;
}
#dacilirmenu li a:hover{
background-color:#0fC;
color:#FF0;
}
#dacilirmenu li:hover ul {display:block;}/*gizlenmiş alt liste gözüksün*/

/* IE. gizle \*/
* html ul li { float: left; height: 1%; }
* html ul li a { height: 1%; }
/* IE den gizleme sonu */

not:Tüm css dosyaları en az sayıda parametre kullanılarak hazırlanmış menü örnekleridir. Tasarımlara göre değişik eklentilerle çok daha görsel menüler oluşturulabilir.

CSS ve Liste etiketleri ile En Basit Yatay Açılır Menü Yapımı

Yorum bırakın


En basit haliyle css ve html ile Yatay Açılır menü yapmak için bir adet html dosyası ve bir adette  css dosyası oluşturalım. Bu dosyaları herhangi bir metin editörü (notepad.exe) veya Dreamweaver Programı ile oluşturabilirsiniz.

 • yatayacilirmenuolustur.html dosyasının içeriği;

<html>
<head>
<title>Yatay Açılır Menü Oluşturma</title>
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”yatayacilirmenustilleri.css”/>
<!–css dosyasının eklenmesi–>
</head>
<body>

<div id=”yacilirmenu”> <!–dosyadaki sınıfın etikete uygulanması–>
<ul> 
<li><a href=”#” target=”_self”>ANASAYFA</a></li>
<li><a href=”#” target=”_self”>RESİMLER</a>

<ul>
<li><a href=”#” target=”_self”>Tatil Resimleri</a></li>
<li><a href=”#” target=”_self”>Kişisel Resimler</a></li>
<li><a href=”#” target=”_self”>Okul Resimleri</a></li>
</ul>

<li><a href=”#” target=”_self”>İLETİŞİM</a></li>

</ul></div></body></html>

 • yatayacilirmenustilleri.css dosyasının içeriği;

#yacilirmenu ul{/*tüm listelerin genel css ayarları*/
padding:0;
margin:0;
list-style:none;
}
#yacilirmenu li{
float:left;/*ana listenin yanyana gözükmesi için*/
position:relative;/*liste konumlandırma göreceli*/
width:150px;
border:1px solid #000;}
#yacilirmenu li ul{/*alt listelerin css durumu*/
display:none;/*alt liste gözükmesin*/
left:0;
position:absolute;
top:16px; }
#yacilirmenu li a{
display:block;
text-decoration:none;
background-color:#06C;
color:#FFF;
font:bold 13px Verdana, Geneva, sans-serif;
padding:0;
}
#yacilirmenu li a:hover{
background-color:#0fC;
color:#FF0;
}
#yacilirmenu li:hover ul {display:block;}/*liste elemanı üzerine gelindiğinde alt listeleri göster*/

/* IE. gizle \*/
* html ul li { float: left; height: 1%; }
* html ul li a { height: 1%; }
/* IE den gizleme sonu */

not:Tüm css dosyaları en az sayıda parametre kullanılarak hazırlanmış menü örnekleridir. Tasarımlara göre değişik eklentilerle çok daha görsel menüler oluşturulabilir.

Older Entries

PCI Guru

A common sense approach to achieving PCI compliance and retaining your sanity

Penetration Testing Lab

Offensive Techniques & Methodologies

Bana Silverlight Anlat

meslek lisesi ders notları