Başlangıç

Android Programlama: TimerPicker Dialog ve DatePicker Dialog Kullanımı

Yorum bırakın


activity_main.xm;

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context="com.mobilhanem.timepickerkullanimi.Anasayfa" >

  <Button
    android:id="@+id/button1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginTop="43dp"
    android:text="Time Picker" />

  <Button
    android:id="@+id/button2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignLeft="@+id/button1"
    android:layout_centerVertical="true"
    android:text="Date Picker" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_below="@+id/button1"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginTop="13dp"
    android:text="Saat"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_below="@+id/button2"
    android:layout_marginTop="13dp"
    android:text="Tarih"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" />

</RelativeLayout>

MainActivity.java;

package com.example.okul.saatayar2;

import android.app.DatePickerDialog;
import android.app.TimePickerDialog;
import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.DatePicker;
import android.widget.TextView;
import android.widget.TimePicker;

import java.util.Calendar;


public class MainActivity extends ActionBarActivity {
  Button saatButton,tarihButton;
  TextView saatTextView,tarihTextView;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    saatButton = (Button) findViewById(R.id.button1);
    tarihButton = (Button) findViewById(R.id.button2);
    saatTextView = (TextView) findViewById(R.id.textView1);
    tarihTextView = (TextView) findViewById(R.id.textView2);
    saatButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
//saatButona Click Listener ekliyoruz

      @Override
      public void onClick(View v) {
        // TODO Auto-generated method stub
        Calendar mcurrentTime = Calendar.getInstance();//
        int hour = mcurrentTime.get(Calendar.HOUR_OF_DAY);
//Güncel saati aldık
        int minute = mcurrentTime.get(Calendar.MINUTE);
//Güncel dakikayı aldık
        TimePickerDialog timePicker; 
//Time Picker referansımızı oluşturduk

        //TimePicker objemizi oluşturuyor ve click listener ekliyoruz
        timePicker = new TimePickerDialog(MainActivity.this, new TimePickerDialog.OnTimeSetListener() {
          @Override
          public void onTimeSet(TimePicker timePicker, int selectedHour, int selectedMinute) {
            saatTextView.setText( selectedHour + ":" + selectedMinute);//Ayarla butonu tıklandığında textview'a yazdırıyoruz
          }
        }, hour, minute, true);//true 24 saatli sistem için
        timePicker.setTitle("Saat Seçiniz");
        timePicker.setButton(DatePickerDialog.BUTTON_POSITIVE, "Ayarla", timePicker);
        timePicker.setButton(DatePickerDialog.BUTTON_NEGATIVE, "İptal", timePicker);

        timePicker.show();
      }
    });
    tarihButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
//tarihButona Click Listener ekliyoruz

      @Override
      public void onClick(View v) {
        // TODO Auto-generated method stub
        Calendar mcurrentTime = Calendar.getInstance();
        int year = mcurrentTime.get(Calendar.YEAR);
//Güncel Yılı alıyoruz
        int month = mcurrentTime.get(Calendar.MONTH);
//Güncel Ayı alıyoruz
        int day = mcurrentTime.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);
//Güncel Günü alıyoruz

        DatePickerDialog datePicker;//Datepicker objemiz
        datePicker = new DatePickerDialog(MainActivity.this, new DatePickerDialog.OnDateSetListener() {

          @Override
          public void onDateSet(DatePicker view, int year, int monthOfYear,
                     int dayOfMonth) {
            // TODO Auto-generated method stub
            tarihTextView.setText( dayOfMonth + "/" + monthOfYear+ "/"+year);//Ayarla butonu tıklandığında textview'a yazdırıyoruz

          }
        },year,month,day);//başlarken set edilcek değerlerimizi atıyoruz
        datePicker.setTitle("Tarih Seçiniz");
        datePicker.setButton(DatePickerDialog.BUTTON_POSITIVE, "Ayarla", datePicker);
        datePicker.setButton(DatePickerDialog.BUTTON_NEGATIVE, "İptal", datePicker);

        datePicker.show();

      }
    });
  }

  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
    getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu);
    return true;
  }

  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    // Handle action bar item clicks here. The action bar will
    // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
    // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
    int id = item.getItemId();

    //noinspection SimplifiableIfStatement
    if (id == R.id.action_settings) {
      return true;
    }

    return super.onOptionsItemSelected(item);
  }
}

 

 

 

 

 

Android Programlama: TimerTask ve Handler kulanımı ile textview içerisine zamanlanmış içerik ekleme

Yorum bırakın


2016-06-12_02-05-05.png

ayarlanan sürede text kutusuna veri ekler;

activity_main.xml

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" tools:context=".MainActivity">

    <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
    android:text="Medium Text"
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_below="@+id/textView"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_marginTop="45dp" />

</RelativeLayout>

MainActivity.java

package com.example.okul.timerkullanimi;

import android.os.Handler;
import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.widget.TextView;

import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;


public class MainActivity extends ActionBarActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    final TextView tv = (TextView)findViewById(R.id.textView);
    final Handler handler = new Handler();
    TimerTask doAsynchronousTask = new TimerTask() {
      @Override
      public void run() {
        handler.post(new Runnable() {
          public void run() {
            tv.append("Merhaba");
          }
        });
      }
    };
    Timer timer = new Timer();
    timer.schedule(doAsynchronousTask,10,1000);
// birinci değer ilk girişteki bekleme süresi, ikinci değer tekrar süresi
  }

  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
    getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu);
    return true;
  }

  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    // Handle action bar item clicks here. The action bar will
    // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
    // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
    int id = item.getItemId();

    //noinspection SimplifiableIfStatement
    if (id == R.id.action_settings) {
      return true;
    }

    return super.onOptionsItemSelected(item);
  }
}

 

 

 

Android Programlama: NumberPicker Dialog Oluşturma

Yorum bırakın


Çok çeşitli dialog pencereleri oluşturulabilmektedir. Çeşitli örneklerden gördüklerimden yeniden derlediğim şekliyle en kolay yolu;

2016-06-12_01-22-29.png

 • Diolog penceresi için yeni bir layout oluşturun:

promts.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:id="@+id/layout_root"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:orientation="vertical"
  android:padding="10dp" >

  <TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Mesajınızı yazın ve değer seçin"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" />

  <EditText
    android:id="@+id/userInput"
    android:layout_width="match_parent"
    android:inputType="text"
    android:layout_height="wrap_content" >

    <requestFocus />

  </EditText>
  <NumberPicker
    android:id="@+id/sayi11"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="center" />

</LinearLayout>
 • Sonra activity_main.xml ana layoutumuzu oluşturulım:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:orientation="vertical" >

  <Button
    android:id="@+id/button"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Deger Şec" />

  <EditText
    android:id="@+id/editTextResult"
    android:layout_width="match_parent"
    android:inputType="text"
    android:layout_height="wrap_content" >

  </EditText>

</LinearLayout>
 • Şimdi kodumuzu yazalım:

MainActivity.java

package com.example.okul.numberdeneme;

import android.app.AlertDialog;
import android.content.Context;
import android.content.DialogInterface;
import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.NumberPicker;


public class MainActivity extends ActionBarActivity {
  private Button button;
  private EditText editTextMainScreen;
  final Context context = this;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    button = (Button) findViewById(R.id.button);
    editTextMainScreen = (EditText) findViewById(R.id.editTextResult);
    button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        LayoutInflater layoutInflater = LayoutInflater.from(context);
        View promptView = layoutInflater.inflate(R.layout.prompts, null);
        AlertDialog.Builder alertDialogBuilder = new AlertDialog.Builder(context);
        alertDialogBuilder.setView(promptView);

        final EditText input = (EditText) promptView.findViewById(R.id.userInput);
        final NumberPicker np;
        np = (NumberPicker) promptView.findViewById(R.id.sayi11);
        np.setMinValue(10);
        np.setMaxValue(40);
        np.setWrapSelectorWheel(false);
         // Dialog penceresi ayarları
        alertDialogBuilder
            .setCancelable(false)
            .setPositiveButton("Tamam", new DialogInterface.OnClickListener() {
              public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
                // kulllanıcının girdiği değerlerin ana layouta aktarılması
                editTextMainScreen.setText(input.getText());
                button.setText(Integer.toString(np.getValue()));
              }
            })
            .setNegativeButton("Vazgec",
                new DialogInterface.OnClickListener() {
                  public void onClick(DialogInterface dialog,  int id) {
                    dialog.cancel();
                  }
                });

        // alert dialog oluşturma
        AlertDialog alertD = alertDialogBuilder.create();
        alertD.show();

      }
    });
  }

  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
    getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu);
    return true;
  }

  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    int id = item.getItemId();
    if (id == R.id.action_settings) {
      return true;
    }

    return super.onOptionsItemSelected(item);
  }
}

Bu örnekte diğer form nesnelerini de kullanılabilir. Nette çok örnek var ama bu kadar az ve öz olanı yok….

 

Flash Action Script 3.o Örnekler: Klavyeden hangi tuşa basıldığını bulan program.

Yorum bırakın


stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN,tusbul);

function tusbul(e:KeyboardEvent):void

{

trace(e.keyCode);

}

Flash Action Script 3.o Örnekler: Flappybirds oyunu benzeri;

Yorum bırakın


var hiz:Number = 1;

var ivme:Number = 0.1;

var x1,x2:Number;

stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME,dusmefonk);

stage.addEventListener(MouseEvent.CLICK,Kontrol);

function dusmefonk(event:Event):void

{

            topmc.y +=  hiz + ivme;

            hiz +=  ivme;

            topmc.x +=  1;

            if (topmc.hitTestObject(engelmc))

            {

                           sonlandir();

            }

            if (topmc.hitTestObject(engel2mc))

            {

                           sonlandir();

            }

            if (topmc.x >= 550)

            {

                           topmc.x = 0;

                           x1=engel2mc.x;

                           x2=engelmc.x;

                           engel2mc.x=x2;

                           engelmc.x=x1;

            }

}

function sonlandir():void

{

            stage.removeEventListener(MouseEvent.CLICK,Kontrol);

            topmc.rotation = -180;

}

function Kontrol(event:Event):void

{

            hiz = 1;

            ivme = 0.1;

            topmc.y -=5*(hiz+hiz+ivme);

 

}

Flash Action Script 3.o Örnekler: Topmc nesnesinin hızlanarak düşmesini sağlayın.

Yorum bırakın


var hiz:Number=1;

var ivme:Number=0.1;

stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME,dus);

function dus(e:Event):void

{

topmc.y+=(hiz+ivme);

hiz+=ivme;

}

Flash Action Script 3.o Örnekler: Ekranda bulunan iki nesne birbirine çarptığı anda mesaj veren örneği yapınız.(topmc,tasmc) topmc tasmc ye çarpınca mesaj versin.

Yorum bırakın


stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME,hareket);

function hareket(e:Event):void

{

         topmc.x +=  10;

         //çarpan_nesne.hitTestObject(çarpılan_nesne) nesneler birbirine değdiği anda true sonucunu verir

         if (topmc.hitTestObject(tasmc))

         {

                       topmc.x -=  60;

         }

}

 • Ekrandaki iki tas arasında çarptığı anda gidip gelmesini sağlayan örneği yapınız.

var durum:Boolean = true;

stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME,hareket);

function hareket(e:Event):void

{

         if (durum)

         {

                       topmc.x +=  10;

                       topmc.y+=1;

         }

         if (durum==false)

         {

                       topmc.x -=  10;

                       topmc.y+=1;

         }

         if (topmc.hitTestObject(tasmc))

         {

                       durum=false;

         }

 • Ekranda iki tas arasında aşağı yukarı hareket eden top nesnesi hızlanarak ve yavaşlayarak hareket edecek.

var durum:Boolean = true;

stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME,hareket);

function hareket(e:Event):void

{

if (durum)

{

                topmc.y +=  20;

                topmc.x+=1;

}

if (durum==false)

{

                topmc.y -=  20;

                topmc.x+=1;

}

if (topmc.hitTestObject(tasmc))

{

                durum=false;

 

}

if (topmc.hitTestObject(tasmc2))

{

                durum=true;

 

}

}

 

Flash Action Script 3.o Örnekler: Sahneye bir adet labirent çiziniz. (labirentmc). Bir adet top çiziniz. Topu sürükle bırak ile babirent içinde değmeden geçiriniz. Eğer 3 defa değerse oyun bitsin.

Yorum bırakın


var sayac:Number = 0;

labirentmc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE,oyunbitti);

topmc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP,birak);

topmc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,tut);

function tut(e:MouseEvent):void

{

         topmc.startDrag();

}

function birak(e:MouseEvent):void

{

         topmc.stopDrag();

}

function oyunbitti(e:MouseEvent):void

{

         sayac++;

         trace(sayac);

         if (sayac==3)

         {

                       labirentmc.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE,oyunbitti);

                       topmc.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP,birak);

                       topmc.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,tut);

                       trace(“oyun bitti”);

         }

}

Flash Action Script 3.o Örnekler: Mouse ile sürükle bırak örneği kullanılarak çöp kutusu;

Yorum bırakın


 • Mouse ile sürükle bırak örneği kullanılarak çöp kutusu;

Açıklma=cop1mc ve kutumc nesneleri var. Cop1mc nesnesinin kutumc nesnesine değme işinin kontrolunu yapan kodè cop1mc.HitTestObject(kutumc) gerçekleştiği anda true değeri üretir.

cop1mc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, surukle);

cop1mc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, birak);

//olay gerçekleştiğinde çalışacak fonksiyonları yazıyoruz

function surukle(event:MouseEvent) {

    //startDrag metodu ile nesnenin sürüklenmesini sağlıyoruz

    cop1mc.startDrag();

}

function birak(event:MouseEvent) {

    //stopDrag metodu ile sürükleme işlemini sonlandırıyoruz

if(cop1mc.HitTestObject(kutumc)){

cop1mc.visible=false;

}

    cop1mc.stopDrag();

}

Flash Action Script 3.o Örnekler:44. Fare ile üzerine geldiğimizde nesnenin sahnede başka bir konumda çıkmasını sağlayan örnek

Yorum bırakın


 • Fare ile üzerine geldiğimizde nesnenin sahnede başka bir konumda çıkmasını sağlayan örnek.

(MOUSE_MOVE üzerine gelme,

rastgele konum belirleme x ve y è Math.round(sayi) değeri tamsayıya yuvarlar.

Math.random()*500  0 ile 500 arasında bir sayı tutar.

var x1,y1:Number

nesnemc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE,dene);

function dene(e:MouseEvent):void

{

         x1=Math.round(Math.random()*550);

         y1=Math.round(Math.random()*400);

         nesnemc.x=x1;

         nesnemc.y=y1;

}

Older Entries

PCI Guru

A common sense approach to achieving PCI compliance and retaining your sanity

Penetration Testing Lab

Offensive Techniques & Methodologies

Bana Silverlight Anlat

meslek lisesi ders notları