Başlangıç

Android Programlama: TimerPicker Dialog ve DatePicker Dialog Kullanımı

Yorum bırakın


activity_main.xm;

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context="com.mobilhanem.timepickerkullanimi.Anasayfa" >

  <Button
    android:id="@+id/button1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginTop="43dp"
    android:text="Time Picker" />

  <Button
    android:id="@+id/button2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignLeft="@+id/button1"
    android:layout_centerVertical="true"
    android:text="Date Picker" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_below="@+id/button1"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginTop="13dp"
    android:text="Saat"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_below="@+id/button2"
    android:layout_marginTop="13dp"
    android:text="Tarih"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" />

</RelativeLayout>

MainActivity.java;

package com.example.okul.saatayar2;

import android.app.DatePickerDialog;
import android.app.TimePickerDialog;
import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.DatePicker;
import android.widget.TextView;
import android.widget.TimePicker;

import java.util.Calendar;


public class MainActivity extends ActionBarActivity {
  Button saatButton,tarihButton;
  TextView saatTextView,tarihTextView;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    saatButton = (Button) findViewById(R.id.button1);
    tarihButton = (Button) findViewById(R.id.button2);
    saatTextView = (TextView) findViewById(R.id.textView1);
    tarihTextView = (TextView) findViewById(R.id.textView2);
    saatButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
//saatButona Click Listener ekliyoruz

      @Override
      public void onClick(View v) {
        // TODO Auto-generated method stub
        Calendar mcurrentTime = Calendar.getInstance();//
        int hour = mcurrentTime.get(Calendar.HOUR_OF_DAY);
//Güncel saati aldık
        int minute = mcurrentTime.get(Calendar.MINUTE);
//Güncel dakikayı aldık
        TimePickerDialog timePicker; 
//Time Picker referansımızı oluşturduk

        //TimePicker objemizi oluşturuyor ve click listener ekliyoruz
        timePicker = new TimePickerDialog(MainActivity.this, new TimePickerDialog.OnTimeSetListener() {
          @Override
          public void onTimeSet(TimePicker timePicker, int selectedHour, int selectedMinute) {
            saatTextView.setText( selectedHour + ":" + selectedMinute);//Ayarla butonu tıklandığında textview'a yazdırıyoruz
          }
        }, hour, minute, true);//true 24 saatli sistem için
        timePicker.setTitle("Saat Seçiniz");
        timePicker.setButton(DatePickerDialog.BUTTON_POSITIVE, "Ayarla", timePicker);
        timePicker.setButton(DatePickerDialog.BUTTON_NEGATIVE, "İptal", timePicker);

        timePicker.show();
      }
    });
    tarihButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
//tarihButona Click Listener ekliyoruz

      @Override
      public void onClick(View v) {
        // TODO Auto-generated method stub
        Calendar mcurrentTime = Calendar.getInstance();
        int year = mcurrentTime.get(Calendar.YEAR);
//Güncel Yılı alıyoruz
        int month = mcurrentTime.get(Calendar.MONTH);
//Güncel Ayı alıyoruz
        int day = mcurrentTime.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);
//Güncel Günü alıyoruz

        DatePickerDialog datePicker;//Datepicker objemiz
        datePicker = new DatePickerDialog(MainActivity.this, new DatePickerDialog.OnDateSetListener() {

          @Override
          public void onDateSet(DatePicker view, int year, int monthOfYear,
                     int dayOfMonth) {
            // TODO Auto-generated method stub
            tarihTextView.setText( dayOfMonth + "/" + monthOfYear+ "/"+year);//Ayarla butonu tıklandığında textview'a yazdırıyoruz

          }
        },year,month,day);//başlarken set edilcek değerlerimizi atıyoruz
        datePicker.setTitle("Tarih Seçiniz");
        datePicker.setButton(DatePickerDialog.BUTTON_POSITIVE, "Ayarla", datePicker);
        datePicker.setButton(DatePickerDialog.BUTTON_NEGATIVE, "İptal", datePicker);

        datePicker.show();

      }
    });
  }

  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
    getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu);
    return true;
  }

  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    // Handle action bar item clicks here. The action bar will
    // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
    // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
    int id = item.getItemId();

    //noinspection SimplifiableIfStatement
    if (id == R.id.action_settings) {
      return true;
    }

    return super.onOptionsItemSelected(item);
  }
}

 

 

 

 

 

Reklamlar

Android Programlama: TimerTask ve Handler kulanımı ile textview içerisine zamanlanmış içerik ekleme

Yorum bırakın


2016-06-12_02-05-05.png

ayarlanan sürede text kutusuna veri ekler;

activity_main.xml

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" tools:context=".MainActivity">

    <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
    android:text="Medium Text"
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_below="@+id/textView"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_marginTop="45dp" />

</RelativeLayout>

MainActivity.java

package com.example.okul.timerkullanimi;

import android.os.Handler;
import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.widget.TextView;

import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;


public class MainActivity extends ActionBarActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    final TextView tv = (TextView)findViewById(R.id.textView);
    final Handler handler = new Handler();
    TimerTask doAsynchronousTask = new TimerTask() {
      @Override
      public void run() {
        handler.post(new Runnable() {
          public void run() {
            tv.append("Merhaba");
          }
        });
      }
    };
    Timer timer = new Timer();
    timer.schedule(doAsynchronousTask,10,1000);
// birinci değer ilk girişteki bekleme süresi, ikinci değer tekrar süresi
  }

  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
    getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu);
    return true;
  }

  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    // Handle action bar item clicks here. The action bar will
    // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
    // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
    int id = item.getItemId();

    //noinspection SimplifiableIfStatement
    if (id == R.id.action_settings) {
      return true;
    }

    return super.onOptionsItemSelected(item);
  }
}

 

 

 

Android Programlama: NumberPicker Dialog Oluşturma

Yorum bırakın


Çok çeşitli dialog pencereleri oluşturulabilmektedir. Çeşitli örneklerden gördüklerimden yeniden derlediğim şekliyle en kolay yolu;

2016-06-12_01-22-29.png

 • Diolog penceresi için yeni bir layout oluşturun:

promts.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:id="@+id/layout_root"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:orientation="vertical"
  android:padding="10dp" >

  <TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Mesajınızı yazın ve değer seçin"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" />

  <EditText
    android:id="@+id/userInput"
    android:layout_width="match_parent"
    android:inputType="text"
    android:layout_height="wrap_content" >

    <requestFocus />

  </EditText>
  <NumberPicker
    android:id="@+id/sayi11"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="center" />

</LinearLayout>
 • Sonra activity_main.xml ana layoutumuzu oluşturulım:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:orientation="vertical" >

  <Button
    android:id="@+id/button"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Deger Şec" />

  <EditText
    android:id="@+id/editTextResult"
    android:layout_width="match_parent"
    android:inputType="text"
    android:layout_height="wrap_content" >

  </EditText>

</LinearLayout>
 • Şimdi kodumuzu yazalım:

MainActivity.java

package com.example.okul.numberdeneme;

import android.app.AlertDialog;
import android.content.Context;
import android.content.DialogInterface;
import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.NumberPicker;


public class MainActivity extends ActionBarActivity {
  private Button button;
  private EditText editTextMainScreen;
  final Context context = this;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    button = (Button) findViewById(R.id.button);
    editTextMainScreen = (EditText) findViewById(R.id.editTextResult);
    button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        LayoutInflater layoutInflater = LayoutInflater.from(context);
        View promptView = layoutInflater.inflate(R.layout.prompts, null);
        AlertDialog.Builder alertDialogBuilder = new AlertDialog.Builder(context);
        alertDialogBuilder.setView(promptView);

        final EditText input = (EditText) promptView.findViewById(R.id.userInput);
        final NumberPicker np;
        np = (NumberPicker) promptView.findViewById(R.id.sayi11);
        np.setMinValue(10);
        np.setMaxValue(40);
        np.setWrapSelectorWheel(false);
         // Dialog penceresi ayarları
        alertDialogBuilder
            .setCancelable(false)
            .setPositiveButton("Tamam", new DialogInterface.OnClickListener() {
              public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
                // kulllanıcının girdiği değerlerin ana layouta aktarılması
                editTextMainScreen.setText(input.getText());
                button.setText(Integer.toString(np.getValue()));
              }
            })
            .setNegativeButton("Vazgec",
                new DialogInterface.OnClickListener() {
                  public void onClick(DialogInterface dialog,  int id) {
                    dialog.cancel();
                  }
                });

        // alert dialog oluşturma
        AlertDialog alertD = alertDialogBuilder.create();
        alertD.show();

      }
    });
  }

  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
    getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu);
    return true;
  }

  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    int id = item.getItemId();
    if (id == R.id.action_settings) {
      return true;
    }

    return super.onOptionsItemSelected(item);
  }
}

Bu örnekte diğer form nesnelerini de kullanılabilir. Nette çok örnek var ama bu kadar az ve öz olanı yok….

 

Flash Action Script 3.o Örnekler: Klavyeden hangi tuşa basıldığını bulan program.

Yorum bırakın


stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN,tusbul);

function tusbul(e:KeyboardEvent):void

{

trace(e.keyCode);

}

Flash Action Script 3.o Örnekler: Flappybirds oyunu benzeri;

Yorum bırakın


var hiz:Number = 1;

var ivme:Number = 0.1;

var x1,x2:Number;

stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME,dusmefonk);

stage.addEventListener(MouseEvent.CLICK,Kontrol);

function dusmefonk(event:Event):void

{

            topmc.y +=  hiz + ivme;

            hiz +=  ivme;

            topmc.x +=  1;

            if (topmc.hitTestObject(engelmc))

            {

                           sonlandir();

            }

            if (topmc.hitTestObject(engel2mc))

            {

                           sonlandir();

            }

            if (topmc.x >= 550)

            {

                           topmc.x = 0;

                           x1=engel2mc.x;

                           x2=engelmc.x;

                           engel2mc.x=x2;

                           engelmc.x=x1;

            }

}

function sonlandir():void

{

            stage.removeEventListener(MouseEvent.CLICK,Kontrol);

            topmc.rotation = -180;

}

function Kontrol(event:Event):void

{

            hiz = 1;

            ivme = 0.1;

            topmc.y -=5*(hiz+hiz+ivme);

 

}

Flash Action Script 3.o Örnekler: Topmc nesnesinin hızlanarak düşmesini sağlayın.

Yorum bırakın


var hiz:Number=1;

var ivme:Number=0.1;

stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME,dus);

function dus(e:Event):void

{

topmc.y+=(hiz+ivme);

hiz+=ivme;

}

Flash Action Script 3.o Örnekler: Ekranda bulunan iki nesne birbirine çarptığı anda mesaj veren örneği yapınız.(topmc,tasmc) topmc tasmc ye çarpınca mesaj versin.

Yorum bırakın


stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME,hareket);

function hareket(e:Event):void

{

         topmc.x +=  10;

         //çarpan_nesne.hitTestObject(çarpılan_nesne) nesneler birbirine değdiği anda true sonucunu verir

         if (topmc.hitTestObject(tasmc))

         {

                       topmc.x -=  60;

         }

}

 • Ekrandaki iki tas arasında çarptığı anda gidip gelmesini sağlayan örneği yapınız.

var durum:Boolean = true;

stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME,hareket);

function hareket(e:Event):void

{

         if (durum)

         {

                       topmc.x +=  10;

                       topmc.y+=1;

         }

         if (durum==false)

         {

                       topmc.x -=  10;

                       topmc.y+=1;

         }

         if (topmc.hitTestObject(tasmc))

         {

                       durum=false;

         }

 • Ekranda iki tas arasında aşağı yukarı hareket eden top nesnesi hızlanarak ve yavaşlayarak hareket edecek.

var durum:Boolean = true;

stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME,hareket);

function hareket(e:Event):void

{

if (durum)

{

                topmc.y +=  20;

                topmc.x+=1;

}

if (durum==false)

{

                topmc.y -=  20;

                topmc.x+=1;

}

if (topmc.hitTestObject(tasmc))

{

                durum=false;

 

}

if (topmc.hitTestObject(tasmc2))

{

                durum=true;

 

}

}

 

Older Entries

PCI Guru

A common sense approach to achieving PCI compliance and retaining your sanity

Penetration Testing Lab

Articles from the Pentesting Field

Bana Silverlight Anlat

meslek lisesi ders notları

Eren ÇOLAK

Yazılım Mühendisi Olmak Yolunda İlerliyor...