Başlangıç

Flash Action Script 3.o Örnekler: Klavyeden hangi tuşa basıldığını bulan program.

Yorum bırakın


stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN,tusbul);

function tusbul(e:KeyboardEvent):void

{

trace(e.keyCode);

}

Reklamlar

Flash Action Script 3.o Örnekler: Flappybirds oyunu benzeri;

Yorum bırakın


var hiz:Number = 1;

var ivme:Number = 0.1;

var x1,x2:Number;

stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME,dusmefonk);

stage.addEventListener(MouseEvent.CLICK,Kontrol);

function dusmefonk(event:Event):void

{

            topmc.y +=  hiz + ivme;

            hiz +=  ivme;

            topmc.x +=  1;

            if (topmc.hitTestObject(engelmc))

            {

                           sonlandir();

            }

            if (topmc.hitTestObject(engel2mc))

            {

                           sonlandir();

            }

            if (topmc.x >= 550)

            {

                           topmc.x = 0;

                           x1=engel2mc.x;

                           x2=engelmc.x;

                           engel2mc.x=x2;

                           engelmc.x=x1;

            }

}

function sonlandir():void

{

            stage.removeEventListener(MouseEvent.CLICK,Kontrol);

            topmc.rotation = -180;

}

function Kontrol(event:Event):void

{

            hiz = 1;

            ivme = 0.1;

            topmc.y -=5*(hiz+hiz+ivme);

 

}

Flash Action Script 3.o Örnekler: Topmc nesnesinin hızlanarak düşmesini sağlayın.

Yorum bırakın


var hiz:Number=1;

var ivme:Number=0.1;

stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME,dus);

function dus(e:Event):void

{

topmc.y+=(hiz+ivme);

hiz+=ivme;

}

Flash Action Script 3.o Örnekler: Ekranda bulunan iki nesne birbirine çarptığı anda mesaj veren örneği yapınız.(topmc,tasmc) topmc tasmc ye çarpınca mesaj versin.

Yorum bırakın


stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME,hareket);

function hareket(e:Event):void

{

         topmc.x +=  10;

         //çarpan_nesne.hitTestObject(çarpılan_nesne) nesneler birbirine değdiği anda true sonucunu verir

         if (topmc.hitTestObject(tasmc))

         {

                       topmc.x -=  60;

         }

}

  • Ekrandaki iki tas arasında çarptığı anda gidip gelmesini sağlayan örneği yapınız.

var durum:Boolean = true;

stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME,hareket);

function hareket(e:Event):void

{

         if (durum)

         {

                       topmc.x +=  10;

                       topmc.y+=1;

         }

         if (durum==false)

         {

                       topmc.x -=  10;

                       topmc.y+=1;

         }

         if (topmc.hitTestObject(tasmc))

         {

                       durum=false;

         }

  • Ekranda iki tas arasında aşağı yukarı hareket eden top nesnesi hızlanarak ve yavaşlayarak hareket edecek.

var durum:Boolean = true;

stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME,hareket);

function hareket(e:Event):void

{

if (durum)

{

                topmc.y +=  20;

                topmc.x+=1;

}

if (durum==false)

{

                topmc.y -=  20;

                topmc.x+=1;

}

if (topmc.hitTestObject(tasmc))

{

                durum=false;

 

}

if (topmc.hitTestObject(tasmc2))

{

                durum=true;

 

}

}

 

Flash Action Script 3.o Örnekler: Sahneye bir adet labirent çiziniz. (labirentmc). Bir adet top çiziniz. Topu sürükle bırak ile babirent içinde değmeden geçiriniz. Eğer 3 defa değerse oyun bitsin.

Yorum bırakın


var sayac:Number = 0;

labirentmc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE,oyunbitti);

topmc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP,birak);

topmc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,tut);

function tut(e:MouseEvent):void

{

         topmc.startDrag();

}

function birak(e:MouseEvent):void

{

         topmc.stopDrag();

}

function oyunbitti(e:MouseEvent):void

{

         sayac++;

         trace(sayac);

         if (sayac==3)

         {

                       labirentmc.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE,oyunbitti);

                       topmc.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP,birak);

                       topmc.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,tut);

                       trace(“oyun bitti”);

         }

}

Flash Action Script 3.o Örnekler: Mouse ile sürükle bırak örneği kullanılarak çöp kutusu;

Yorum bırakın


  • Mouse ile sürükle bırak örneği kullanılarak çöp kutusu;

Açıklma=cop1mc ve kutumc nesneleri var. Cop1mc nesnesinin kutumc nesnesine değme işinin kontrolunu yapan kodè cop1mc.HitTestObject(kutumc) gerçekleştiği anda true değeri üretir.

cop1mc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, surukle);

cop1mc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, birak);

//olay gerçekleştiğinde çalışacak fonksiyonları yazıyoruz

function surukle(event:MouseEvent) {

    //startDrag metodu ile nesnenin sürüklenmesini sağlıyoruz

    cop1mc.startDrag();

}

function birak(event:MouseEvent) {

    //stopDrag metodu ile sürükleme işlemini sonlandırıyoruz

if(cop1mc.HitTestObject(kutumc)){

cop1mc.visible=false;

}

    cop1mc.stopDrag();

}

Flash Action Script 3.o Örnekler:44. Fare ile üzerine geldiğimizde nesnenin sahnede başka bir konumda çıkmasını sağlayan örnek

Yorum bırakın


  • Fare ile üzerine geldiğimizde nesnenin sahnede başka bir konumda çıkmasını sağlayan örnek.

(MOUSE_MOVE üzerine gelme,

rastgele konum belirleme x ve y è Math.round(sayi) değeri tamsayıya yuvarlar.

Math.random()*500  0 ile 500 arasında bir sayı tutar.

var x1,y1:Number

nesnemc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE,dene);

function dene(e:MouseEvent):void

{

         x1=Math.round(Math.random()*550);

         y1=Math.round(Math.random()*400);

         nesnemc.x=x1;

         nesnemc.y=y1;

}

Older Entries

PCI Guru

A common sense approach to achieving PCI compliance and retaining your sanity

Penetration Testing Lab

Offensive Techniques & Methodologies

Bana Silverlight Anlat

meslek lisesi ders notları