Başlangıç

Flash Action Script 3.o Örnekler: Klavyeden hangi tuşa basıldığını bulan program.

Yorum bırakın


stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN,tusbul);

function tusbul(e:KeyboardEvent):void

{

trace(e.keyCode);

}

Reklamlar

Flash Action Script 3.o Örnekler: Flappybirds oyunu benzeri;

Yorum bırakın


var hiz:Number = 1;

var ivme:Number = 0.1;

var x1,x2:Number;

stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME,dusmefonk);

stage.addEventListener(MouseEvent.CLICK,Kontrol);

function dusmefonk(event:Event):void

{

            topmc.y +=  hiz + ivme;

            hiz +=  ivme;

            topmc.x +=  1;

            if (topmc.hitTestObject(engelmc))

            {

                           sonlandir();

            }

            if (topmc.hitTestObject(engel2mc))

            {

                           sonlandir();

            }

            if (topmc.x >= 550)

            {

                           topmc.x = 0;

                           x1=engel2mc.x;

                           x2=engelmc.x;

                           engel2mc.x=x2;

                           engelmc.x=x1;

            }

}

function sonlandir():void

{

            stage.removeEventListener(MouseEvent.CLICK,Kontrol);

            topmc.rotation = -180;

}

function Kontrol(event:Event):void

{

            hiz = 1;

            ivme = 0.1;

            topmc.y -=5*(hiz+hiz+ivme);

 

}

Flash Action Script 3.o Örnekler: Topmc nesnesinin hızlanarak düşmesini sağlayın.

Yorum bırakın


var hiz:Number=1;

var ivme:Number=0.1;

stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME,dus);

function dus(e:Event):void

{

topmc.y+=(hiz+ivme);

hiz+=ivme;

}

Flash Action Script 3.o Örnekler: Ekranda bulunan iki nesne birbirine çarptığı anda mesaj veren örneği yapınız.(topmc,tasmc) topmc tasmc ye çarpınca mesaj versin.

Yorum bırakın


stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME,hareket);

function hareket(e:Event):void

{

         topmc.x +=  10;

         //çarpan_nesne.hitTestObject(çarpılan_nesne) nesneler birbirine değdiği anda true sonucunu verir

         if (topmc.hitTestObject(tasmc))

         {

                       topmc.x -=  60;

         }

}

  • Ekrandaki iki tas arasında çarptığı anda gidip gelmesini sağlayan örneği yapınız.

var durum:Boolean = true;

stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME,hareket);

function hareket(e:Event):void

{

         if (durum)

         {

                       topmc.x +=  10;

                       topmc.y+=1;

         }

         if (durum==false)

         {

                       topmc.x -=  10;

                       topmc.y+=1;

         }

         if (topmc.hitTestObject(tasmc))

         {

                       durum=false;

         }

  • Ekranda iki tas arasında aşağı yukarı hareket eden top nesnesi hızlanarak ve yavaşlayarak hareket edecek.

var durum:Boolean = true;

stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME,hareket);

function hareket(e:Event):void

{

if (durum)

{

                topmc.y +=  20;

                topmc.x+=1;

}

if (durum==false)

{

                topmc.y -=  20;

                topmc.x+=1;

}

if (topmc.hitTestObject(tasmc))

{

                durum=false;

 

}

if (topmc.hitTestObject(tasmc2))

{

                durum=true;

 

}

}

 

Flash Action Script 3.o Örnekler: Sahneye bir adet labirent çiziniz. (labirentmc). Bir adet top çiziniz. Topu sürükle bırak ile babirent içinde değmeden geçiriniz. Eğer 3 defa değerse oyun bitsin.

Yorum bırakın


var sayac:Number = 0;

labirentmc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE,oyunbitti);

topmc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP,birak);

topmc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,tut);

function tut(e:MouseEvent):void

{

         topmc.startDrag();

}

function birak(e:MouseEvent):void

{

         topmc.stopDrag();

}

function oyunbitti(e:MouseEvent):void

{

         sayac++;

         trace(sayac);

         if (sayac==3)

         {

                       labirentmc.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE,oyunbitti);

                       topmc.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP,birak);

                       topmc.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,tut);

                       trace(“oyun bitti”);

         }

}

Flash Action Script 3.o Örnekler: Mouse ile sürükle bırak örneği kullanılarak çöp kutusu;

Yorum bırakın


  • Mouse ile sürükle bırak örneği kullanılarak çöp kutusu;

Açıklma=cop1mc ve kutumc nesneleri var. Cop1mc nesnesinin kutumc nesnesine değme işinin kontrolunu yapan kodè cop1mc.HitTestObject(kutumc) gerçekleştiği anda true değeri üretir.

cop1mc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, surukle);

cop1mc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, birak);

//olay gerçekleştiğinde çalışacak fonksiyonları yazıyoruz

function surukle(event:MouseEvent) {

    //startDrag metodu ile nesnenin sürüklenmesini sağlıyoruz

    cop1mc.startDrag();

}

function birak(event:MouseEvent) {

    //stopDrag metodu ile sürükleme işlemini sonlandırıyoruz

if(cop1mc.HitTestObject(kutumc)){

cop1mc.visible=false;

}

    cop1mc.stopDrag();

}

Flash Action Script 3.o Örnekler:44. Fare ile üzerine geldiğimizde nesnenin sahnede başka bir konumda çıkmasını sağlayan örnek

Yorum bırakın


  • Fare ile üzerine geldiğimizde nesnenin sahnede başka bir konumda çıkmasını sağlayan örnek.

(MOUSE_MOVE üzerine gelme,

rastgele konum belirleme x ve y è Math.round(sayi) değeri tamsayıya yuvarlar.

Math.random()*500  0 ile 500 arasında bir sayı tutar.

var x1,y1:Number

nesnemc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE,dene);

function dene(e:MouseEvent):void

{

         x1=Math.round(Math.random()*550);

         y1=Math.round(Math.random()*400);

         nesnemc.x=x1;

         nesnemc.y=y1;

}

Older Entries

PCI Guru

A common sense approach to achieving PCI compliance and retaining your sanity

Penetration Testing Lab

Articles from the Pentesting Field

Bana Silverlight Anlat

meslek lisesi ders notları

Eren ÇOLAK

Yazılım Mühendisi Olmak Yolunda İlerliyor...