Başlangıç

Kitaplar

Yorum bırakın


https://drive.google.com/drive/mobile/folders/0BwJdvQM0LylNQW9oMldpY2Q5bUE

https://www.bgasecurity.com/makale/windows-sistemlerde-sysmon-ile-log-analizi/

https://yadi.sk/d/o2cD18G53akyyi

https://mega.nz/#F!NAhhCDDJ!4zBVUjYzhYIbH_fmevBgLw

 

Eğlenceli Programlamaya Giriş: Blockly ve Kolay Kodlama

Yorum bırakın


https://developers.google.com/blockly/ Blockly ana sayfa

http://appinventor.mit.edu/explore/# Herkeş için android programlama

https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/konu/app-inventor/egitim/101 Ücretsiz Eğitimler

https://bilgeis.net/#/ Ücretsiz resmi sertifikalı Eğitimler

https://scratch.mit.edu/ Scratch yazılımları.

https://www.kodugamelab.com/ Herkes İçin Oyun Programlama

https://blockly-games.appspot.com/ Blockly kodlama ile öğrenme adımları

https://studio.code.org/courses?view=teacher  Kurslar

https://www.microsoft.com/en-us/makecode?rtc=1 Devreler üzerinde online uygulamalar

http://fritzing.org Arduino Devre Tasarımı

https://www.tinkercad.com/ Arduino Devre Similasyonu

http://www.falstad.com/circuit/e-pushpull.html Basit devre similasyonları

Android Programlama; Bluetooth Kontrolleri, Kamera kontrolleri, Titreşim Kontrolleri ve Zamanlama

Yorum bırakın


AndroidManifest.xml dosyasına aşağıdaki izinleri verin;

<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_PRIVILEGED"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>
<uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />

activity_main.xml  dosyasında aşağıdaki tasarımı uygulayabilirsiniz;

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/zemin_layout"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context="com.example.okul.bluengin7.MainActivity">

  <TextView
    android:id="@+id/text"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/Text"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" />

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="68dp"
    android:orientation="horizontal"
    android:id="@+id/linearLayout2"
    android:layout_below="@+id/text"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true">

    <Button
      android:id="@+id/turnOn"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="@string/on" />

    <Button
      android:id="@+id/turnOff"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="@string/off" />

  </LinearLayout>


  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical"
    android:id="@+id/linearLayout"
    android:layout_below="@+id/linearLayout2"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true">

    <Button
      android:id="@+id/paired"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="@string/List" />

    <Button
      android:id="@+id/search"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="@string/Find" />

  </LinearLayout>

  <ListView
    android:id="@+id/listView1"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="200dp"
    android:layout_below="@+id/linearLayout"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true">

  </ListView>

</RelativeLayout>

MainActivity.java dosyasının içeriği;

package com.example.okul.bluengin7;

import android.content.pm.PackageManager;

import android.graphics.Color;
import android.hardware.Camera;
import android.hardware.Camera.Parameters;
import android.os.Handler;
import android.os.SystemClock;
import android.os.Vibrator;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.bluetooth.BluetoothAdapter;
import android.bluetooth.BluetoothDevice;
import android.content.BroadcastReceiver;
import android.content.Context;

import java.util.Random;
import java.util.Set;
import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;

import android.content.Intent;
import android.content.IntentFilter;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.Button;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.ListView;
import android.widget.RelativeLayout;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;


public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  private static final int REQUEST_ENABLE_BT = 1;
  static int sayac=0;
  static int sayac2=0;
  private static final String ARANAN_CIHAZ="A4:C1:38:77:18:A0";//"98:D3:31:FD:52:66";
  private static final String ARANAN_ID="JDY-10";
  private Boolean cihaz_durum=false;
  private Button onBtn;
  private Button offBtn;
  private Button listBtn;
  private Button findBtn;
  private TextView text;
  private BluetoothAdapter benimbluetoothadaptorum;
  private Set<BluetoothDevice> eslesencihazlar;
  private ListView myListView;
  private ArrayAdapter<String> BTArrayAdapter;
  private RelativeLayout zemin_layout;
  int sira;
  Random rnd = new Random();
  private Camera camera;
  private boolean flashAcik;
  private boolean flashVarmı;
  Camera.Parameters params;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    // bluetooth desteği kontrolü
    benimbluetoothadaptorum = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();
    if(benimbluetoothadaptorum == null) {
      onBtn.setEnabled(false);
      offBtn.setEnabled(false);
      listBtn.setEnabled(false);
      findBtn.setEnabled(false);
      text.setText("Durum: Desteklenmez");

      Toast.makeText(getApplicationContext(),"Cihazınız Bluetooth'u desteklemiyor.",
          Toast.LENGTH_LONG).show();
    } else {
      text = (TextView) findViewById(R.id.text);
      zemin_layout = (RelativeLayout) findViewById(R.id.zemin_layout);
      onBtn = (Button)findViewById(R.id.turnOn);
      onBtn.setOnClickListener(new OnClickListener() {

        @Override
        public void onClick(View v) {
          // TODO Auto-generated method stub
          Bacik(v);
        }
      });

      offBtn = (Button)findViewById(R.id.turnOff);
      offBtn.setOnClickListener(new OnClickListener() {

        @Override
        public void onClick(View v) {
          // TODO Auto-generated method stub
          Bkapali(v);
        }
      });

      listBtn = (Button)findViewById(R.id.paired);
      listBtn.setOnClickListener(new OnClickListener() {

        @Override
        public void onClick(View v) {
          // TODO Auto-generated method stub
          Eslesenleribul(v);
        }
      });

      findBtn = (Button)findViewById(R.id.search);
      findBtn.setOnClickListener(new OnClickListener() {

        @Override
        public void onClick(View v) {
          // TODO Auto-generated method stub
          yenicihazbul(v);
        }
      });

      myListView = (ListView)findViewById(R.id.listView1);

      // create the arrayAdapter that contains the BTDevices, and set it to the ListView
      BTArrayAdapter = new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_list_item_1);
      myListView.setAdapter(BTArrayAdapter);

    }
    this.mHandler = new Handler();

    this.mHandler.postDelayed(m_Runnable,3000);//zamanlama

  }
//bluetooth aç
  public void Bacik(View view){
    if (!benimbluetoothadaptorum.isEnabled()) {
      Intent turnOnIntent = new Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE);
      startActivityForResult(turnOnIntent, REQUEST_ENABLE_BT);

      Toast.makeText(getApplicationContext(),"Bluetooth Açıldı." ,
          Toast.LENGTH_LONG).show();
    }
    else{
      Toast.makeText(getApplicationContext(),"Bluetooth Zaten Açık.",
          Toast.LENGTH_LONG).show();
    }
  }

  @Override
  protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    // TODO Auto-generated method stub
    if(requestCode == REQUEST_ENABLE_BT){
      if(benimbluetoothadaptorum.isEnabled()) {
        text.setText("Durum: Açık");
      } else {
        text.setText("Durum: Kapalı");
      }
    }
  }

  public void Eslesenleribul(View view){
    // izin verilmiş bluetoothcihazlar
    eslesencihazlar = benimbluetoothadaptorum.getBondedDevices();
    // Eşlesenleri listeye aktar
    for(BluetoothDevice device : eslesencihazlar)
      BTArrayAdapter.add(device.getName()+ "\n" + device.getAddress());
    Toast.makeText(getApplicationContext(),"Tanımlı Cihazlar",
        Toast.LENGTH_SHORT).show();

  }
//etrafta eşleşen cihaz arama
  final BroadcastReceiver Bbulunan = new BroadcastReceiver() {
    public void onReceive(Context context, Intent intent) {
      String action = intent.getAction();
      // When discovery finds a device
      if (BluetoothDevice.ACTION_FOUND.equals(action)) {
        // Get the BluetoothDevice object from the Intent
        BluetoothDevice device = intent.getParcelableExtra(BluetoothDevice.EXTRA_DEVICE);//EXTRA_DEVICE
        // add the name and the MAC address of the object to the arrayAdapter
        BTArrayAdapter.add(device.getName() + "\n" + device.getAddress());
        BTArrayAdapter.notifyDataSetChanged();
        //if(ARANAN_CIHAZ.equals(device.getAddress())){
        if(ARANAN_ID.equals(device.getName())){
          cihaz_durum=true;
          zemin_layout.setBackgroundColor(Color.LTGRAY);
          Toast.makeText(getApplicationContext(),"Aranan Cihaz Bulundu.",
              Toast.LENGTH_LONG).show();
          text.setTextColor(Color.BLUE);
          text.setText("("+device.getName()+") Cihaz Aktif.Babaanneden sinyal alınmaktadır.");


        }
      }
    }
  };

  public void yenicihazbul(View view) {
    if (benimbluetoothadaptorum.isDiscovering()) {
      // bluetooth cihaz taramayı durdur.
      benimbluetoothadaptorum.cancelDiscovery();
      Toast.makeText(getApplicationContext(),"Cihaz Tanıma Pasif",
          Toast.LENGTH_LONG).show();
      findBtn.setText("YENİ CİHAZ ARA");
    }
    else {//bluetooth cihaz taramayı aktifleştir.
      BTArrayAdapter.clear();
      benimbluetoothadaptorum.startDiscovery();
      Toast.makeText(getApplicationContext(),"Cihaz Tanıma Aktif",
          Toast.LENGTH_LONG).show();
      findBtn.setText("VAZGEÇ");
      registerReceiver(Bbulunan, new IntentFilter(BluetoothDevice.ACTION_FOUND));
    }
  }

  public void Bkapali(View view){ //bluetooth kapalı
    benimbluetoothadaptorum.disable();
    text.setText("Durum: Bağlantı Kesildi.");
    Toast.makeText(getApplicationContext(),"Bluetooth Kapalı.",
        Toast.LENGTH_LONG).show();
  }

  @Override
  protected void onDestroy() {
    // TODO Auto-generated method stub
    super.onDestroy();
    unregisterReceiver(Bbulunan);
  }
//zamanlama
  private Handler mHandler;
  private final Runnable m_Runnable = new Runnable() {
    public void run()

    {
      yenicihazbul2();
      sayac=0;
      SystemClock.sleep(5000);
      cihazDurum();
      MainActivity.this.mHandler.postDelayed(m_Runnable, 10000);


    }
  };


  public void yenicihazbul2() {
    if (benimbluetoothadaptorum.isDiscovering()) {
      // the button is pressed when it discovers, so cancel the discovery
      benimbluetoothadaptorum.cancelDiscovery();
      //Toast.makeText(getApplicationContext(),"Cihaz Tanıma Pasif",
          //Toast.LENGTH_LONG).show();
      findBtn.setText("YENİ CİHAZ ARA");
    }
    else {
      BTArrayAdapter.clear();
      benimbluetoothadaptorum.startDiscovery();
      //Toast.makeText(getApplicationContext(),"Cihaz Tanıma Aktif",
          // Toast.LENGTH_LONG).show();
      findBtn.setText("VAZGEÇ");
      registerReceiver(Bbulunan, new IntentFilter(BluetoothDevice.ACTION_FOUND));
    }
  }
  public void cihazDurum(){

    if(cihaz_durum){
             cihaz_durum = false;
    }else{
      //RenkSirala();
        //if (sayac2==0){
          // sayac2++;

        //}else {
          text.setTextColor(Color.RED);
          text.setText("Cihaz Bağlantısı Yok.Babaanneden sinyal Alınamıyor. Dikkat. Dikkat.");
          //Toast.makeText(getApplicationContext(), "Babaannem Kayıp. Sinyal Alınamıyor.",
              //Toast.LENGTH_LONG).show();
      zemin_layout.setBackgroundColor(Color.YELLOW);
          titret_zmanla();
          //sayac2++;

    }
  }
//titreşim planlama
  public void titret_zmanla(){
    final Handler handler = new Handler();
    final Timer timer = new Timer();
    TimerTask doAsynchronousTask = new TimerTask() {
      @Override
      public void run() {
        handler.post(new Runnable() {
          public void run() {
            Vibrator vib = (Vibrator) getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE);
            vib.vibrate(300);
            if(cihaz_durum== false) {
              RenkSirala();
            }
            sayac++;
            if(sayac==5)
              timer.cancel();
          }
        });

      }
    };

    timer.schedule(doAsynchronousTask,10,1000);

  }

//zemin rengi değiş
  public void RenkSirala(){
    sira = rnd.nextInt(3)+1;
    if(sira == 1)
      zemin_layout.setBackgroundColor(Color.CYAN);
    if(sira == 2)
      zemin_layout.setBackgroundColor(Color.GREEN);
    if(sira == 3)
      zemin_layout.setBackgroundColor(Color.YELLOW);
    cameraAc();
    flashAc();
    flashKapat();
  }
//kamera kontrol flash aç/kapa
  private void cameraAc() {
    if (camera == null) {

      camera = Camera.open();
      params = camera.getParameters();

    }
  }

  
  private void flashAc() {
    if (!flashAcik) {
      if (camera == null || params == null) {
        return;
      }
      params = camera.getParameters();
      params.setFlashMode(Parameters.FLASH_MODE_TORCH);
      camera.setParameters(params);
      camera.startPreview();
      flashAcik = true;


    }

  }

  
  private void flashKapat() {
    if (flashAcik) {
      if (camera == null || params == null) {
        return;
      }
      params = camera.getParameters();
      params.setFlashMode(Parameters.FLASH_MODE_OFF);
      camera.setParameters(params);
      camera.stopPreview();
      flashAcik = false;


    }
  }


}

Kodun tamamı: https://github.com/irtengunica/bluengin7

Apple Geçmişten Günümüze Dosya Sistemi

Yorum bırakın


Apple Dosya Sistemi Konusunda Hazırlanmış Güzel Bir Döküman (ingilizce)

PCI Guru

A common sense approach to achieving PCI compliance and retaining your sanity

Penetration Testing Lab

Offensive Techniques & Methodologies

Bana Silverlight Anlat

meslek lisesi ders notları