events_1.fw

onCreate () Uygulama ilk oluşturulduğunda çağrılır.
onStart () Uygulama kullanıcı tarafından görünür olduğunda çağrılır
onResume () Kullanıcı uygulama ile etkileşime başladığında çağrılır.
onPause () Uygulama duraklatıldığında çağrılır.
onStop () Uygulama durdurulduğunda çağrılır..
onDestroy () Uygulama sistem tarafından kaldırılmadan önce çağrılır.
onRestart () Uygulama durdurulduktan sonra yeniden başlatıldığında çağrılır.

package com.ornek.GirisOlaylari;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.util.Log;
public class MainActivity extends Activity {
String msg = “Android : “;
/** Uygulama ilk oluşturuldu. */
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
Log.d(msg, “The onCreate() olayı”);
}
/** Uygulama kullanıcı tarafından görünür oldu. */
@Override
protected void onStart() {
super.onStart();
Log.d(msg, “onStart() Olayı”);
}
/** Kullanıcı uygulama ile etkileşime başladı. */
@Override
protected void onResume() {
super.onResume();
Log.d(msg, ” onResume() olayı”);
}
/** Uygulama duraklatıldı. */
@Override
protected void onPause() {
super.onPause();
Log.d(msg, ” onPause() olayı”);
}
/** Uygulama durduruldu. */
@Override
protected void onStop() {
super.onStop();
Log.d(msg, ”  onStop() olayı”);
}
/** Called just before the activity is destroyed. */
@Override
public void onDestroy() {
super.onDestroy();
Log.d(msg, ” onDestroy() olayı”);
}
}

Eclipse IDE penceresinde LogCat çıktıları:
10-20 16:00:43.425: D/Android :(866): onCreate() olayı
10-20 16:00:43.425: D/Android :(866): onStart() olayı
10-20 16:00:43.435: D/Android :(866): onResume() Olayı

Reklamlar