ifconfig linux işletim sistemi üzerinde ağ bağlantı ayarlarını yapmak için kullanabileceğimiz bir konsol komutudur.

Kullanımları:

Tüm ağ bağlantı kartları hakkında genel bilgi verir.

ifconfig

Ethernet kartınızın isminin eth0 olduğunu varsayarsak,

ifconfig eth0

komutu ile eth0 kartına ait bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

ifconfig eth0 up

komutu ile ethernet kartınızı aktif(aç) edebilirsiniz.

ifconfig eth0 down

komutu ile ethernet kartınızı deaktif(kapa) edebilirsiniz.

ifconfig eth0 192.168.1.2

komutu ile ethernet kartınıza ip tanımlayabilirsiniz.

ifconfig eth0 netmask 255.255.255.0

komutu ile ethernet kartınıza subnet(alt ağ maskesi) tanımlayabilirsiniz.

ifconfig eth0 broadcast 192.168.1.255

komutu ile ethernet kartınıza broadcast(yayın Adresi) tanımlayabilirsiniz.

ifconfig eth0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
Reklamlar