• Mouse ile sürükle bırak örneği

ornek_mc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, surukle);

ornek_mc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, birak);

//olay gerçekleştiğinde çalışacak fonksiyonları yazıyoruz

function surukle(event:MouseEvent) {

    //startDrag metodu ile nesnenin sürüklenmesini sağlıyoruz

    ornek_mc.startDrag();

}

function birak(event:MouseEvent) {

    //stopDrag metodu ile sürükleme işlemini sonlandırıyoruz

    ornek_mc.stopDrag();

}

Reklamlar