• Mouse ile sürükle bırak örneği kullanılarak çöp kutusu;

Açıklma=cop1mc ve kutumc nesneleri var. Cop1mc nesnesinin kutumc nesnesine değme işinin kontrolunu yapan kodè cop1mc.HitTestObject(kutumc) gerçekleştiği anda true değeri üretir.

cop1mc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, surukle);

cop1mc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, birak);

//olay gerçekleştiğinde çalışacak fonksiyonları yazıyoruz

function surukle(event:MouseEvent) {

    //startDrag metodu ile nesnenin sürüklenmesini sağlıyoruz

    cop1mc.startDrag();

}

function birak(event:MouseEvent) {

    //stopDrag metodu ile sürükleme işlemini sonlandırıyoruz

if(cop1mc.HitTestObject(kutumc)){

cop1mc.visible=false;

}

    cop1mc.stopDrag();

}

Reklamlar