• Fare ile üzerine geldiğimizde nesnenin sahnede başka bir konumda çıkmasını sağlayan örnek.

(MOUSE_MOVE üzerine gelme,

rastgele konum belirleme x ve y è Math.round(sayi) değeri tamsayıya yuvarlar.

Math.random()*500  0 ile 500 arasında bir sayı tutar.

var x1,y1:Number

nesnemc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE,dene);

function dene(e:MouseEvent):void

{

         x1=Math.round(Math.random()*550);

         y1=Math.round(Math.random()*400);

         nesnemc.x=x1;

         nesnemc.y=y1;

}

Reklamlar