Başlangıç

Windows 8 veya Windows 8.1 nasıl onarılır (repair)?

Yorum bırakın


 Windows 8Windows 8.1 onarım işlemi için  Windows 8 veya Windows 8.1 kurulum DVD veya usb’si gereklidir.

Windows 8Windows 8.1 onarma:

 1. Windows 8,  Windows 8.1kurulum DVD‘sini bilgisayarın CD/DVD sürücüsüne takın.
 2. Bilgisayarınızı açın. Bilgisayarınızın modeline göre F12,F1F2 gibi bir tuş ile açılış önceliğini ayarlamalısınız. Açılış önceliği CD / DVD sürücü olmalıdır. Enerji düğmesine bastığınızda bilgisayarınızda belirecek olan ilk ekranda bu tuşun hangisi olduğu yazacaktır.
 3. Bilgisayarınızı Windows 8Windows 8.1 kurulum DVD veya usb’si ile açın.
 4. Windows 8 Windows 8.1kurulum ekranı karşınıza gelecektir.
 5. Yukarıdaki ekranda istediğiniz dile göre ayarlayın sonra Nextbutonuna basın.
 6. Karşınıza Install Now/ Şimdi Yükle ekranı gelecektir.
 7. Windows 8 kurulum ekranındaRepair your computer / Bilgisayarınızı onarın seçin.
 8. Bir sonraki ekrandaTroubleshoot / Sorun giderme‘yi  seçin.
 9. Sorun giderme ekranında ‘Advanced OptionsGelişmiş Seçenekleri seçin.
 10. Bu ekrandaAutomatic Repair / Otomatik Onarmayı seçebilirsiniz. Otomatik onarma işlemi sonunda eğer hala Windows 8 başlamıyorsa  ozaman sonraki aşamalara geçebilirsiniz.
 11. Otomatik onarma işlemi işe yaramadıysa Command Prompt /Komut istemini seçin.
 12. Komut istemi ekranında  chkdsk   /r   /f   C: komutunu uygulayın ve enter’a basın (aralarda boşluk olduğunu unutmayın). Buradaki C:ifadesi Windows 8 ya da Windows 8.1‘in kurulu olduğu sürücüyü ifade eder. Siz farklı bir sürücüye Windows 8 yüklediyseniz, örneğin D:sürücüsüne yüklemişseniz o sürücü harfini yazmalısınız.
 13. Chkdsk komutu dosya sistemini ve dosyaları hatalara karşı tarar. İşlem bitene kadar bekleyin.
 14. Sonrasında sırası ile şu komutları uygulayın

bootrec /fixmbr

bootrec /fixboot

bootrec /scanos

bootrec /rebuildbcd

 1. Bütün bu işlemlerden sonra exit yazarak bilgisayarı yeniden başlatabilirsiniz.  Windows 8 Onarma işlemi bitmiş ve bilgisayarınız açılıyor olmalıdır.
 2. Windows 8 hâlâ açılmıyorsa 17. aşamaya geçin.
 3. Bilgisayarınızı yine 1-11 maddeler arasındaki işlemleri uygulayarak açın.
 4. Komut isteminde şu komutu yazın ve enter tuşuna basın.

sfc   /SCANNOW

sfc komutu Windows 8 / Windows 8.1 siste dosyalarını tarayacak ve hatalı olanları onaracaktır.

Windows 8 / Windows 8.1 onarım işlemi yukarıdaki aşamalardan sonra başarı ile tamamlanmış olacaktır.  Windows 8 onarma işlemi özellikle Windows 8 ntldr is missing / ntldr eksik hatası gibi hatalarda ilk yapılması gereken işlemlerdendir.

Windows 8 / Windows 8.1 eğer hiç başlamıyorsa ilk yapılacak işlem Windows onarma işlemidir. Bu sayede sistem dosyaları, dosya sistemi hataları gibi hatalar onarım sayesinde düzeltilir.

Kaynak:http://uzmanim.net/soru/windows-8-nasil-onarilir/1286

 

Flash Action Script 3.o Örnekler: Klavyeden Ok tuşlarına basıldığı yöne göre sahnede hareket eden nesne ve rastgele çıkan nesne (yılan oyunu benzeri)

Yorum bırakın


var deger:String = “”;

stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME,git);

function git(e:Event):void

{

if (deger==”yukari”)

{

topmc.y -=  10;

}

if (deger==”asagi”)

{

topmc.y +=  10;

}

if (deger==”sol”)

{

topmc.x -=  10;

}

if (deger==”sag”)

{

topmc.x +=  10;

}

if (topmc.hitTestObject(yemmc))

{

topmc.width +=  10;

topmc.height +=  10;

yemmc.x=Math.round(Math.random()*550);

yemmc.y=Math.round(Math.random()*400);

 

}

 

 

}

 

stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN,yonbul);

function yonbul(e:KeyboardEvent):void

{

if (e.keyCode == Keyboard.UP)

{

deger = “yukari”;

}

if (e.keyCode == Keyboard.DOWN)

{

deger = “asagi”;

}

if (e.keyCode == Keyboard.LEFT)

{

deger = “sol”;

}

if (e.keyCode == Keyboard.RIGHT)

{

deger = “sag”;

}

}

var zamanlayici:Timer = new Timer(5000);

zamanlayici.addEventListener(TimerEvent.TIMER,yaz);

function yaz(e:TimerEvent):void

{

//trace(“merhaba”);

yemmc.x=Math.round(Math.random()*550);

yemmc.y=Math.round(Math.random()*400);

}

zamanlayici.start();

Flash Action Script 3.o Örnekler: Saniyede bir defa output penceresine merheba yazan örnek.

Yorum bırakın


var zamanlayici:Timer = new Timer(1000);

zamanlayici.addEventListener(TimerEvent.TIMER,yaz);

function yaz(e:TimerEvent):void

{

trace(“merhaba”);

}

zamanlayici.start();

Flash Action Script 3.o Örnekler: Klavyeden Ok tuşlarına basıldığı yöne göre sahnede hareket eden nesne örneğini yapınız.

Yorum bırakın


var deger:String = “”;

stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME,git);

function git(e:Event):void

{

if (deger==”yukari”)

{

topmc.y -=  1;

}

if (deger==”asagi”)

{

topmc.y +=  1;

}

if (deger==”sol”)

{

topmc.x -=  1;

}

if (deger==”sag”)

{

topmc.x +=  1;

}

}

 

stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN,yonbul);

function yonbul(e:KeyboardEvent):void

{

if (e.keyCode == Keyboard.UP)

{

deger = “yukari”;

}

if (e.keyCode == Keyboard.DOWN)

{

deger = “asagi”;

}

if (e.keyCode == Keyboard.LEFT)

{

deger = “sol”;

}

if (e.keyCode == Keyboard.RIGHT)

{

deger = “sag”;

}

}

Flash Action Script 3.o Örnekler: Klavyeden Basılı tuttukça nesnenin basılan tuşa göre hızlanarak hareket etmesini sağlayan prog.

Yorum bırakın


var hiz:Number = 1;

var ivme:Number = 0.1;

stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN,tusbul);

stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_UP,sifirla);

function sifirla(e:KeyboardEvent):void

{

hiz=1;

ivme=0.1;

}

function tusbul(e:KeyboardEvent):void

{

//trace(e.keyCode);

if (e.keyCode == Keyboard.UP)

{

trace(“yukarı ok tuşuna bastınız”);

topmc.y -=  hiz + ivme;

}

if (e.keyCode == Keyboard.DOWN)

{

trace(“aşağı ok tuşuna bastınız”);

topmc.y +=  hiz + ivme;

}

if (e.keyCode == Keyboard.LEFT)

{

trace(“sol ok tuşuna bastınız”);

topmc.x -=  hiz + ivme;

}

if (e.keyCode == Keyboard.RIGHT)

{

trace(“sağ ok tuşuna bastınız”);

topmc.x +=  hiz + ivme;

}

hiz +=  ivme;

 

}

Flash Action Script 3.o Örnekler: Klavyeden 4 ok tuşu içinde mesaj verecek şekilde geliştiriniz.

Yorum bırakın


stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN,tusbul);

function tusbul(e:KeyboardEvent):void

{

if (e.keyCode == Keyboard.UP)

{

trace(“yukarı ok tuşuna bastınız”);

topmc.y -=  1;

}

if (e.keyCode == Keyboard.DOWN)

{

trace(“aşağı ok tuşuna bastınız”);

topmc.y +=  1;

}

if (e.keyCode == Keyboard.LEFT)

{

trace(“sol ok tuşuna bastınız”);

topmc.x -=  1;

}

if (e.keyCode == Keyboard.RIGHT)

{

trace(“sağ ok tuşuna bastınız”);

topmc.x +=  1;

}

 

}

Flash Action Script 3.o Örnekler: Klavyeden Yukarı ok için “yukarı ok tuşuna bastınız”; diyen programı yazınız.

Yorum bırakın


stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN,tusbul);

function tusbul(e:KeyboardEvent):void

{

if (e.keyCode == Keyboard.UP)

{

trace(“yukarı ok tuşuna bastınız”);

topmc.y -=  1;

}

}

Flash Action Script 3.o Örnekler: Klavyeden hangi tuşa basıldığını bulan program.

Yorum bırakın


stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN,tusbul);

function tusbul(e:KeyboardEvent):void

{

trace(e.keyCode);

}

Flash Action Script 3.o Örnekler: Flappybirds oyunu benzeri;

Yorum bırakın


var hiz:Number = 1;

var ivme:Number = 0.1;

var x1,x2:Number;

stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME,dusmefonk);

stage.addEventListener(MouseEvent.CLICK,Kontrol);

function dusmefonk(event:Event):void

{

            topmc.y +=  hiz + ivme;

            hiz +=  ivme;

            topmc.x +=  1;

            if (topmc.hitTestObject(engelmc))

            {

                           sonlandir();

            }

            if (topmc.hitTestObject(engel2mc))

            {

                           sonlandir();

            }

            if (topmc.x >= 550)

            {

                           topmc.x = 0;

                           x1=engel2mc.x;

                           x2=engelmc.x;

                           engel2mc.x=x2;

                           engelmc.x=x1;

            }

}

function sonlandir():void

{

            stage.removeEventListener(MouseEvent.CLICK,Kontrol);

            topmc.rotation = -180;

}

function Kontrol(event:Event):void

{

            hiz = 1;

            ivme = 0.1;

            topmc.y -=5*(hiz+hiz+ivme);

 

}

Flash Action Script 3.o Örnekler: Topmc nesnesinin hızlanarak düşmesini sağlayın.

Yorum bırakın


var hiz:Number=1;

var ivme:Number=0.1;

stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME,dus);

function dus(e:Event):void

{

topmc.y+=(hiz+ivme);

hiz+=ivme;

}

Older Entries

PCI Guru

A common sense approach to achieving PCI compliance and retaining your sanity

Penetration Testing Lab

Offensive Techniques & Methodologies

Bana Silverlight Anlat

meslek lisesi ders notları