Adrotator nesnesi kullanarak reklam gösterimi yapalım.

Önce yeni bir web sitesi oluşturalım:

Sonra site için gerekli klasörü oluşturun ve içine resimleri atın.

 Şimdi şekildeki gibi web formunu oluşturn ve nesneyi ekleyin

adrotarator.aspx sayfasının tamamı;

<%@ Page Language=”C#” AutoEventWireup=”true” CodeFile=”adrotator.aspx.cs” Inherits=”adrotator” %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”&gt;

<head runat=”server”>

    <title></title>

</head>

<body>

    <form id=”form1″ runat=”server”>

    <div>

        <asp:AdRotator ID=”AdRotator1″ runat=”server” AdvertisementFile=”~/XMLreklam.xml” />

    </div>

    </form>

</body>

</html>

Daha sonra xml dosyasını oluşturalım:

XMLreklam.xml içeriği;

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″ ?>

<Advertisements>

<Ad>

<ImageUrl>img\reklam1.jpg</ImageUrl>

<NavigateUrl>http://www.google.com.tr</NavigateUrl&gt;

<AlternateText>Arama motoru</AlternateText>

<Keyword>Arama</Keyword>

<Impressions>5</Impressions>

</Ad>

<Ad>

<ImageUrl>img\reklam2.jpg</ImageUrl>

<NavigateUrl>http://www.zonguldakeml.k12.tr</NavigateUrl&gt;

<AlternateText>Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi </AlternateText>

<Keyword>Lise</Keyword>

<Impressions>10</Impressions>

</Ad>

<Ad>

<ImageUrl>img\reklam3.jpg</ImageUrl>

<NavigateUrl>http://wwww.bilisimzonguldak.blogspot.com</NavigateUrl&gt;

<AlternateText>Yayın adresimiz</AlternateText>

<Keyword>Bilgi</Keyword>

<Impressions>20</Impressions>

</Ad>

<Ad>

<ImageUrl>img\reklam4.jpg</ImageUrl>

<NavigateUrl>http://wwww.zonguldakbilisim.wordpress.com</NavigateUrl&gt;

<AlternateText>Alternatif yayın aDresimiz</AlternateText>

<Keyword>Paylaşım</Keyword>

<Impressions>10</Impressions>

</Ad>

</Advertisements>


xml dosyası;

XML Elemanları Açıklama
Advertisements Reklam dosyasının yolu.
Ad Ayrı reklamları ayırma.
ImageUrl Resmin fiziksel adresi
NavigateUrl Kullanıcı reklamı tıkladığında takip edilecek link
AlternateText Eğer resim görüntülenemez ise resmin yerine gösterilir metin
Keyword Filtre yapımında da kullanılabilir anahtar kelime.
Impressions Reklamın hangi sıklıkla görüntüleyeceğinizi belirten değer.
Height Resmin görüntüleneceği yükseklik
Width Resmin görüntüleneceği genişlik.

adratotar nesnesi;

Özellikler Açıklama
AdvertisementFile Reklam dosyasının yolu.
AlternateTextFeild Varsayılan alt değer.
DataMember kullanılan veri kaynağının alanını belirleme
DataSource başka bir veri kaynağı kullanma
DataSourceID başka bir veri kaynağı kullanma
Font Font özellikleri
ImageUrlField Görüntü için URL’si sağlanır
KeywordFilter Bir anahtara göre reklam görüntüleme
NavigateUrlField Kullanıcı reklamı tıkladığında takip edilecek link
Target Açılacak pencere niteliği.Yeni sayfada veya ayrı sayfada aç
UniqueID Benzersiz nitelikli tanımlayıcı
Olayları Açıklama
AdCreated Bu kontrol oluşturulmasından sonra sunucuya bir kez gidiş-dönüş
DataBinding Sunucu denetimi bir veri kaynağına bağlandığında oluşur
DataBound Sunucu denetimi bir veri kaynağına bağlar sonra veri sınırlama oluşur
Disposed Sunucu denetimi bellekten serbest bırakıldığında oluşur
Init Sunucu denetimi başlatıldığında oluşur.
Load Sunucu denetimi  sayfası yüklendiğinde oluşur.
PreRender Kontrol nesnesi render olayıdan sonra oluşur.
Unload Sunucu denetimi bellekten kaldırıldığında oluşur.

not:Kullanılan resimler vb uygulamasıdır. Sayfada kod yazmadığımız için C# ile arasında hiç bir fark yoktur.