Başlangıç

SilverLight 4.0 Kes, Yapıştır ve Kapat (Cut, Paste, Page Close)

Yorum bırakın


Visual Studio veya Expression Blend ile yeni bir silverlight projesi oluşturun.

 • MainPage.xaml Dosyası İçeriği;

<UserControl
xmlns=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation&#8221;
xmlns:x=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml&#8221;
x:Class=”sayfakapatma.MainPage”
Width=”640″ Height=”480″>

<Grid x:Name=”LayoutRoot” Background=”White”>

<StackPanel>
<Button x:Name=”btnKes” Content=”Kes” Click=”btnKes_Click” />
<Button x:Name=”btnYapistir” Content=”Yapıştır” Click=”btnYapistir_Click” />
<TextBox x:Name=”txtMetin” Height=”175″ Margin=”0,0,1,0″ />
<Button Content=”Sayfayı Kapat” Click=”Button_Click”/>
</StackPanel>
</Grid>
</UserControl>

 • MainPage.xaml.cs dosyasının içeriği;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Shapes;

namespace sayfakapatma
{
public partial class MainPage : UserControl
{
public MainPage()
{
// Required to initialize variables
InitializeComponent();
}

private void Button_Click(object sender, System.Windows.RoutedEventArgs e)
{
// TODO: Add event handler implementation here.
System.Windows.Browser.HtmlPage.Window.Invoke(“close”);
}

private void btnKes_Click(object sender, System.Windows.RoutedEventArgs e)
{
// TODO: Add event handler implementation here.
Clipboard.SetText(txtMetin.Text);
txtMetin.Text = txtMetin.Text.Remove(txtMetin.SelectionStart, txtMetin.SelectionLength);
}

private void btnYapistir_Click(object sender, System.Windows.RoutedEventArgs e)
{
// TODO: Add event handler implementation here.
string textyukle = string.Empty;
textyukle = Clipboard.GetText();
txtMetin.Text = textyukle;
}
}
}

Reklamlar

SilverLight 4.0 ile sürükle bırak kodları (en basit haliyle)

Yorum bırakın


 • önce bir silverlight projesi oluşturun. (Blend veya visual studio)
 • oluşan projedeki MainPage.xaml dosyasının içeriği.
 • LayoutRoot Canvas olacak. Sayfaya bir adet border1 ve içine bir resim ekledim. bir dikdörtgende olabilirdi.

<UserControl x:Class=”suruklebirak.MainPage”
xmlns=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation&#8221;
xmlns:x=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml&#8221;
xmlns:d=”http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008&#8243;
xmlns:mc=”http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006&#8243;
mc:Ignorable=”d”
d:DesignHeight=”300″ d:DesignWidth=”400″>

<Canvas x:Name=”LayoutRoot” Background=”White”>
<Border x:Name=”border1″ BorderBrush=”Black” BorderThickness=”1″ Height=”116″ Canvas.Left=”180″ Canvas.Top=”84″ Width=”129″ MouseLeftButtonDown=”border1_MouseLeftButtonDown” MouseLeftButtonUp=”border1_MouseLeftButtonUp” MouseMove=”border1_MouseMove” >
<Image x:Name=”resim” Source=”/basket.png” Stretch=”Uniform”></Image>
</Border>
</Canvas>
</UserControl>

 • MainPage.xaml.cs dosyasının  içeriği.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Shapes;

namespace suruklebirak
{
public partial class MainPage : UserControl
{
private Point koordinatal;
private Boolean tasimadurum = false;
public MainPage()
{
InitializeComponent();
koordinatal = new Point();//nesne tanımla
}

private void border1_MouseLeftButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
tasimadurum = true;//taşıma aç
koordinatal = e.GetPosition(border1); //cerçeve koordinatlarını al

}

private void border1_MouseLeftButtonUp(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
tasimadurum = false;//taşıma dur
}

private void border1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
{
if (tasimadurum)
{
Point p = e.GetPosition(null);//mousenin sahne üzerindeki koordinatlarını al
double x = p.X – koordinatal.X;
double y = p.Y – koordinatal.Y;
this.border1.SetValue(Canvas.LeftProperty, x);
this.border1.SetValue(Canvas.TopProperty, y);
}
}
}
}

UTP Kablo Bağlantıları ve Power Supply Güç Soketleri Şemaları (Nette bulunanlar)

1 Yorum


 

 • ATX Supply

atxpins6

psu2

 • UTP Kablo Bağlantıları

utp_kablo_baglantilari

Windows 8 Gelişmiş Başlangıç Seçenekleri (Sistem Geri Yükleme, Kurtarma Şeçenekleri)

Yorum bırakın


 • Önce genel olarak Windows 8 ile kullanılan genel kısayol tuşalarından bahsedelim

WindowsWindows logo tuşu tuşu: Başlat ekranını gösterir.

WindowsWindows logo tuşu + D: Masaüstünü görüntülemenizi sağlar. Ayrıca tüm pencereler simge durumunda küçültülmüşse, açık pencereleri yükler.

WindowsWindows logo tuşu + Q: Yüklü tüm uygulamaları gösterir.

WindowsWindows logo tuşu + W: Ayarlarda anlık arama yapmanızı sağlar.

WindowsWindows logo tuşu + F: Dosyalar içerisinde arama yapmanızı sağlar.

WindowsWindows logo tuşu + L: İşletim sistemini kilitler.

WindowsWindows logo tuşu + P: Harici görüntü seçeneklerini karşınıza getirir. (Monitör ya da projeksiyon bağlantısı)

WindowsWindows logo tuşu + Tab: Açık uygulamalar arasında geçiş yapmanızı sağlar.

WindowsWindows logo tuşu + I: Ayarlar kenar çubuğunu karşınıza getirir.

WindowsWindows logo tuşu + Z: Metro arayüzündeki uygulama çubuğunu gösterir.

WindowsWindows logo tuşu + Sağ / sol tuşları: Uygulamaların ekrana sığdırılmasını ya da ekranlar arasında geçiş yapılmasını sağlar.

WindowsWindows logo tuşu + Yukarı / aşağı tuşları: İkinci monitör için açık uygulamaları tam ekran yapmanızı sağlar.

WindowsWindows logo tuşu + Anahtar kelime: Uygulama aramanızı sağlar.

WindowsWindows logo tuşu + X: Aygıt Yöneticisi, Komut İstemi, Denetim Masası vs gibi yönetim araçlarınızı açmanızı sağlar.

WindowsWindows logo tuşu + . (Nokta): Metro’da uygulamaları sağa alır. (İlk kez yapıyorsanız sol kısma alır)

WindowsWindows logo tuşu + Shift + . (Nokta): Metro’da uygulamaları sola alır.

WindowsWindows logo tuşu + J: Metro uygulamalar arasında geçiş yapar.

 • WindowsWindows logo tuşu + W tuşlari ile ayarlar açılır.
 • Arama kısmına gelişmiş yazın.
 • Sol tarafta Gelişmiş Başlangıç Seçenekleri  seçin.
 • Sağ taraftaki pencerede en alta gelin.
 • Şimdi Yeniden Başlat seçin.
 • Burdan sonraki yönergeleri izleyerek windows kurtarma, onarma, geri yükleme işlemlerini yapabilirsiniz.

 

Bootmgr eksik (Bootmgr is missing) hatası

Yorum bırakın


Bilgisayarı işletim sisteminize göre Windows 7 ve ya Windows 8  kurulum medyasından Başlangıç Onarımı’nı çalıştırın.

komutistemcisiKomut İstemcisine c: yazın ve Enter‘a basın.

 (Windows 7;8, C dışında bir bölümde kurulu ise C yerine o bölümün harfini yazın)

Aşağıdaki komutları teker teker yazıp Entere basın.

 • cd boot
 • bootrec /FixMbr
 • bootrec /FixBoot
 • bootrec /RebuildBcd

İşlem tamamlandığında Komut İstemcisini kapatın ve PCyi yeniden başlatın.

 

Office 2013 Çalışmayı Durdurdu Hatası Çözümü

Yorum bırakın


 

 

 

 • Klavyenin sol CTRL yanındaki windows tuşuna basılı tutarak R harfine basın ve boş satıra resimde görüldüğü gibi winword /safe yazın. office proramlarının tamamını /safe parametresi ile güvenli modda açabilirsiniz.

1_2014-04-26 10-54-37

 

 • Word Aşağıdaki gibi güvenli modda açılmış olmalı.

2_2014-04-26 10-55-27

 • Dosya Sekmesinden Seçenekler alt menüsünü seçin.

3_2014-04-26 10-56-28

 • Sol menüden resimde görüldüğü gibi Eklentiler alt menüsünü seçin. Şağ altta Yönet bölümünde COM Eklentilerini seçin ve Git butonuna tıklayın.

4_2014-04-26 10-57-11

 • Pencerede seçili tüm eklentileri kaldırın. Programı kapatın ve tekrar çalıştırın. Sorun düzelmiş olmalı.

5_2014-04-26 10-58-07

 

PCI Guru

A common sense approach to achieving PCI compliance and retaining your sanity

Penetration Testing Lab

Articles from the Pentesting Field

Bana Silverlight Anlat

meslek lisesi ders notları

Eren ÇOLAK

Yazılım Mühendisi Olmak Yolunda İlerliyor...