Başlangıç

SilverLight 4.0 Kes, Yapıştır ve Kapat (Cut, Paste, Page Close)

Yorum bırakın


Visual Studio veya Expression Blend ile yeni bir silverlight projesi oluşturun.

 • MainPage.xaml Dosyası İçeriği;

<UserControl
xmlns=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation&#8221;
xmlns:x=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml&#8221;
x:Class=”sayfakapatma.MainPage”
Width=”640″ Height=”480″>

<Grid x:Name=”LayoutRoot” Background=”White”>

<StackPanel>
<Button x:Name=”btnKes” Content=”Kes” Click=”btnKes_Click” />
<Button x:Name=”btnYapistir” Content=”Yapıştır” Click=”btnYapistir_Click” />
<TextBox x:Name=”txtMetin” Height=”175″ Margin=”0,0,1,0″ />
<Button Content=”Sayfayı Kapat” Click=”Button_Click”/>
</StackPanel>
</Grid>
</UserControl>

 • MainPage.xaml.cs dosyasının içeriği;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Shapes;

namespace sayfakapatma
{
public partial class MainPage : UserControl
{
public MainPage()
{
// Required to initialize variables
InitializeComponent();
}

private void Button_Click(object sender, System.Windows.RoutedEventArgs e)
{
// TODO: Add event handler implementation here.
System.Windows.Browser.HtmlPage.Window.Invoke(“close”);
}

private void btnKes_Click(object sender, System.Windows.RoutedEventArgs e)
{
// TODO: Add event handler implementation here.
Clipboard.SetText(txtMetin.Text);
txtMetin.Text = txtMetin.Text.Remove(txtMetin.SelectionStart, txtMetin.SelectionLength);
}

private void btnYapistir_Click(object sender, System.Windows.RoutedEventArgs e)
{
// TODO: Add event handler implementation here.
string textyukle = string.Empty;
textyukle = Clipboard.GetText();
txtMetin.Text = textyukle;
}
}
}

SilverLight 4.0 ile sürükle bırak kodları (en basit haliyle)

Yorum bırakın


 • önce bir silverlight projesi oluşturun. (Blend veya visual studio)
 • oluşan projedeki MainPage.xaml dosyasının içeriği.
 • LayoutRoot Canvas olacak. Sayfaya bir adet border1 ve içine bir resim ekledim. bir dikdörtgende olabilirdi.

<UserControl x:Class=”suruklebirak.MainPage”
xmlns=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation&#8221;
xmlns:x=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml&#8221;
xmlns:d=”http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008&#8243;
xmlns:mc=”http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006&#8243;
mc:Ignorable=”d”
d:DesignHeight=”300″ d:DesignWidth=”400″>

<Canvas x:Name=”LayoutRoot” Background=”White”>
<Border x:Name=”border1″ BorderBrush=”Black” BorderThickness=”1″ Height=”116″ Canvas.Left=”180″ Canvas.Top=”84″ Width=”129″ MouseLeftButtonDown=”border1_MouseLeftButtonDown” MouseLeftButtonUp=”border1_MouseLeftButtonUp” MouseMove=”border1_MouseMove” >
<Image x:Name=”resim” Source=”/basket.png” Stretch=”Uniform”></Image>
</Border>
</Canvas>
</UserControl>

 • MainPage.xaml.cs dosyasının  içeriği.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Shapes;

namespace suruklebirak
{
public partial class MainPage : UserControl
{
private Point koordinatal;
private Boolean tasimadurum = false;
public MainPage()
{
InitializeComponent();
koordinatal = new Point();//nesne tanımla
}

private void border1_MouseLeftButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
tasimadurum = true;//taşıma aç
koordinatal = e.GetPosition(border1); //cerçeve koordinatlarını al

}

private void border1_MouseLeftButtonUp(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
tasimadurum = false;//taşıma dur
}

private void border1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
{
if (tasimadurum)
{
Point p = e.GetPosition(null);//mousenin sahne üzerindeki koordinatlarını al
double x = p.X – koordinatal.X;
double y = p.Y – koordinatal.Y;
this.border1.SetValue(Canvas.LeftProperty, x);
this.border1.SetValue(Canvas.TopProperty, y);
}
}
}
}

UTP Kablo Bağlantıları ve Power Supply Güç Soketleri Şemaları (Nette bulunanlar)

1 Yorum


 

 • ATX Supply

atxpins6

psu2

 • UTP Kablo Bağlantıları

utp_kablo_baglantilari

Windows 8 Gelişmiş Başlangıç Seçenekleri (Sistem Geri Yükleme, Kurtarma Şeçenekleri)

Yorum bırakın


 • Önce genel olarak Windows 8 ile kullanılan genel kısayol tuşalarından bahsedelim

WindowsWindows logo tuşu tuşu: Başlat ekranını gösterir.

WindowsWindows logo tuşu + D: Masaüstünü görüntülemenizi sağlar. Ayrıca tüm pencereler simge durumunda küçültülmüşse, açık pencereleri yükler.

WindowsWindows logo tuşu + Q: Yüklü tüm uygulamaları gösterir.

WindowsWindows logo tuşu + W: Ayarlarda anlık arama yapmanızı sağlar.

WindowsWindows logo tuşu + F: Dosyalar içerisinde arama yapmanızı sağlar.

WindowsWindows logo tuşu + L: İşletim sistemini kilitler.

WindowsWindows logo tuşu + P: Harici görüntü seçeneklerini karşınıza getirir. (Monitör ya da projeksiyon bağlantısı)

WindowsWindows logo tuşu + Tab: Açık uygulamalar arasında geçiş yapmanızı sağlar.

WindowsWindows logo tuşu + I: Ayarlar kenar çubuğunu karşınıza getirir.

WindowsWindows logo tuşu + Z: Metro arayüzündeki uygulama çubuğunu gösterir.

WindowsWindows logo tuşu + Sağ / sol tuşları: Uygulamaların ekrana sığdırılmasını ya da ekranlar arasında geçiş yapılmasını sağlar.

WindowsWindows logo tuşu + Yukarı / aşağı tuşları: İkinci monitör için açık uygulamaları tam ekran yapmanızı sağlar.

WindowsWindows logo tuşu + Anahtar kelime: Uygulama aramanızı sağlar.

WindowsWindows logo tuşu + X: Aygıt Yöneticisi, Komut İstemi, Denetim Masası vs gibi yönetim araçlarınızı açmanızı sağlar.

WindowsWindows logo tuşu + . (Nokta): Metro’da uygulamaları sağa alır. (İlk kez yapıyorsanız sol kısma alır)

WindowsWindows logo tuşu + Shift + . (Nokta): Metro’da uygulamaları sola alır.

WindowsWindows logo tuşu + J: Metro uygulamalar arasında geçiş yapar.

 • WindowsWindows logo tuşu + W tuşlari ile ayarlar açılır.
 • Arama kısmına gelişmiş yazın.
 • Sol tarafta Gelişmiş Başlangıç Seçenekleri  seçin.
 • Sağ taraftaki pencerede en alta gelin.
 • Şimdi Yeniden Başlat seçin.
 • Burdan sonraki yönergeleri izleyerek windows kurtarma, onarma, geri yükleme işlemlerini yapabilirsiniz.

 

Bootmgr eksik (Bootmgr is missing) hatası

Yorum bırakın


Bilgisayarı işletim sisteminize göre Windows 7 ve ya Windows 8  kurulum medyasından Başlangıç Onarımı’nı çalıştırın.

komutistemcisiKomut İstemcisine c: yazın ve Enter‘a basın.

 (Windows 7;8, C dışında bir bölümde kurulu ise C yerine o bölümün harfini yazın)

Aşağıdaki komutları teker teker yazıp Entere basın.

 • cd boot
 • bootrec /FixMbr
 • bootrec /FixBoot
 • bootrec /RebuildBcd

İşlem tamamlandığında Komut İstemcisini kapatın ve PCyi yeniden başlatın.

 

Office 2013 Çalışmayı Durdurdu Hatası Çözümü

Yorum bırakın


 

 

 

 • Klavyenin sol CTRL yanındaki windows tuşuna basılı tutarak R harfine basın ve boş satıra resimde görüldüğü gibi winword /safe yazın. office proramlarının tamamını /safe parametresi ile güvenli modda açabilirsiniz.

1_2014-04-26 10-54-37

 

 • Word Aşağıdaki gibi güvenli modda açılmış olmalı.

2_2014-04-26 10-55-27

 • Dosya Sekmesinden Seçenekler alt menüsünü seçin.

3_2014-04-26 10-56-28

 • Sol menüden resimde görüldüğü gibi Eklentiler alt menüsünü seçin. Şağ altta Yönet bölümünde COM Eklentilerini seçin ve Git butonuna tıklayın.

4_2014-04-26 10-57-11

 • Pencerede seçili tüm eklentileri kaldırın. Programı kapatın ve tekrar çalıştırın. Sorun düzelmiş olmalı.

5_2014-04-26 10-58-07

 

PCI Guru

A common sense approach to achieving PCI compliance and retaining your sanity

Penetration Testing Lab

Offensive Techniques & Methodologies

Bana Silverlight Anlat

meslek lisesi ders notları