Asp.NET Fileupload nesnesi için eklenen dosyanın resim dosyası olup olmadığını kontrol edebileceğiniz bir  kaç metot.

I.

public static bool uzantikontrol(HttpPostedFile gelendosya)

{
string[] dosyaturleri = { “image/jpg”, “image/png”, “image/gif”, “image/jpeg”};
if (gelendosya.ContentLength > 0)
{
return dosyaturleri.Contains(gelendosya.ContentType);
}
return false;
}

II.

if (FileUpload1.HasFile)
{ //Resim dosya kontrolü için burayı aktif yapabilirsiniz
//string uzanti = FileUpload1.FileName.Split(‘.’)[(FileUpload1.FileName.Split(‘.’).Length – 1)];
//if (uzanti == “jpg” || uzanti == “png” || uzanti == “bmp” || uzanti == “gif”)
//{
FileUpload1.SaveAs(Server.MapPath(“/dosyalar/” + FileUpload1.FileName));
Label1.Text = “Resim dosyası yüklendi…”;
//}
}
else
{
Label1.Text = “Hata mesajı”;
}

III.
 klasorYolu = “klasorAdi\”;
isim = FileUpload1.FileName;
klasorYolu += isim;
uzanti = FileUpload1.PostedFile.ContentType.ToString();
if (uzanti == “image/pjpeg”)
{
FileUpload1.SaveAs(klasorYolu);
Label1.Text = “Başarılı Yükleme”;
}
else
Label1.Text = “Hatalı Dosya Türü”;
}
Reklamlar