FileInfo nesnesinden long tipinde gelen dosya boyutunu Gb,mb,kb,b olarak düzenleyebilirsiniz.

public static string BoyutHesapla(long gelenboyut)
{
string sonucboyut = “”;

if (gelenboyut >= 1073741824)
{
sonucboyut += (gelenboyut / 1073741824) + ” GB “;
gelenboyut = gelenboyut % 1073741824;
}

if (gelenboyut >= 1048576)
{
sonucboyut += (gelenboyut / 1048576) + ” MB “;
gelenboyut = gelenboyut % 1048576;
}

if (gelenboyut >= 1024)
{
sonucboyut += (gelenboyut / 1024) + ” KB “;
gelenboyut = gelenboyut % 1024;
}
sonucboyut += gelenboyut + ” B “;

return sonucboyut;
}

Kodu istenen yere ekledikten sonra FileUpload uygulamamda yapmış olduğum kodlarda kırmızı ile yazılı alanlar gibi değiştirirseniz;

if (uploadresim.PostedFile.ContentLength > 1024000)
{
lblresimsonuc.Text = “Seçtiğiniz Dosyanın Boyutu Tanımlanandan Daha Büyük!” + BoyutHesapla(uploadresim.PostedFile.ContentLength);

}
else
{

uploadresim.SaveAs(Server.MapPath(“resimler/”) + uploadresim.FileName);
lblresimsonuc.Text = “Dosya Eklendi. Dosya Boyutu:” + Convert.ToString(uploadresim.PostedFile.ContentLength);
lblresimsonuc.Text = lblresimsonuc.Text + ” Dosya Türü:” + uploadresim.PostedFile.ContentType;
lblresimsonuc.Text = lblresimsonuc.Text + ” Dosya Boyutu:” + BoyutHesapla(uploadresim.PostedFile.ContentLength);

sonucuda uygulamada kullanmış oluruz.

Reklamlar