Bunun için yapışacak film klibini hazırlıyoruz ve adına top_mc veriyoruz ve;

  • 1.yol ActionScript Paneline şu kodları yazıyoruz.

top_mc.startDrag();//nesne mouse yapıştı
top_mc.x=mouseX;//mouse ile x koordinatı eşitlendi
top_mc.y=mouseY;//mouse ile y koordinatı eşitlendi

  • 2.yol;

stage.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE,fareyeyapisfonk);

function fareyeyapisfonk(event:MouseEvent):void {
top_mc.x=mouseX;
top_mc.y=mouseY;
}

  • 3. yol burda biraz yapışma gecikmesi verdik.

stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME,fareyeyapisfonk);

function fareyeyapisfonk(event:Event):void {
var xgec:int = top_mc.x – mouseX;
var ygec:int = top_mc.y – mouseY;
top_mc.x -= xgec /5;
top_mc.y -= ygec /5;
}

Reklamlar