Bilgisayarınıza MySQL indirip kurun. PhpMyAdmin indirip IIS ayarlarını yapın ve istediğiniz bir veritabanını oluşturun sonrasında iki adet DropDownList sayfaya ekleyin, projenizin isminin üzerinde sağ tıklayarak Add Reference bölümünden şekildeki gibi MySQL kütüphanelerini sayfaya referans olarak ekleyin. Eğer MySQL istemezseniz önceki konulardaki Access veya SQL bağlantı metodlarınıda kullanabilirsiniz.

mysqlreference1

mysqlreference2

Kod Bölümüne gerekli kütüphaneleri ekleyelim ;

using System;

using System.Data;

using System.Configuration;

using System.Collections;

using System.Web;

using System.Web.Security;

using System.Web.UI;

using System.Web.UI.WebControls;

using System.Web.UI.WebControls.WebParts;

using System.Web.UI.HtmlControls;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using MySql.Data;

using MySql.Data.MySqlClient;//proje adına sag tıklayarak Add Reference seçeneğinden .NET sekmesinden MySQL.Data eklenecek

public partial class birbirinebagli2dropdownlistmysqlile : System.Web.UI.Page

{

MySqlConnection objConn;

MySqlCommand objCmd;

//String strSQL;

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

{

baglantifonk();

if (!Page.IsPostBack)

{

String strSQL;

strSQL = “SELECT DISTINCT(alan_no),alanlar FROM alandal where durum=1”;

MySqlDataReader dtReader;

objCmd = new MySqlCommand(strSQL, objConn);

dtReader = objCmd.ExecuteReader();

alansecacilirmenu.DataSource = dtReader;

alansecacilirmenu.DataTextField = “alan”;

alansecacilirmenu.DataValueField = “alanno”;

alansecacilirmenu.DataBind();

alansecacilirmenu.Items.Add(“Yeni”);

}

}

protected void baglantifonk()

{

String strConnString;

strConnString = “Server=localhost;User Id=root; Password=mysqlparola; Database=yogalt; Pooling=false”;

objConn = new MySqlConnection(strConnString);

objConn.Open();

}

protected void Page_UnLoad()

{

objConn.Close();

objConn = null;

}

protected void alansecacilirmenu_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)

{

if (alansecacilirmenu.SelectedValue.ToString() != “Yeni”)

{

String strSQL;

strSQL = “SELECT malzemetur,malzemeCinsi FROM turler where alan_no=” + alansecacilirmenu.SelectedValue.ToString();

MySqlDataReader dtReader;

objCmd = new MySqlCommand(strSQL, objConn);

dtReader = objCmd.ExecuteReader();

malzemeturacilirmenu.DataSource = dtReader;

malzemeturacilirmenu.DataTextField = “malzemeCinsi”;

malzemeturacilirmenu.DataValueField = “malzemetur”;

malzemeturacilirmenu.DataBind();

malzemeturacilirmenu.Items.Add(“Yeni”);

}

else

{

//yeni alan için gerekli panel yada form gösterilebilir.

}

}

}

Reklamlar