Örnek veritabanı;

Veritabani.mdb veliler tablosu

Kimlik Kulad Sifre Mail yas Kay_tar Cinsiyet tckimlik
1 Kulad1 1111 12345@12.com 15 01.01.2013 1 11111111111
2 Kulad2 2222 Qqaq@aa.com 25 01.02.2013 0 22222222222

Tablodaki veri türleri tanımları;

Kimlik(birincil anahtar otomatik sayı), Kulad(metin 15 karakter), sifre(metin 10 karakter) mail(metin 100 karakter), yas(sayı), Kay_tar(tarih), cinsiyet(bit 0=bayan, 1=bay), tckimlik(metin 11 karakter)

veritabaniislemleri

Öğrenme amaçlı hazırlanan Örnekte Her işlem bir butona atanmıştır.

Visual Studio 2010 Access Veritabanı İşlemleri

using System.Data;

using System.Data.OleDb;//bu kütüphaneler programa eklenecek

  • Tablo oluşturma:

protected void tabloolustur_Click(object sender, EventArgs e)

{

OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection(“Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;Data Source=”+ Server.MapPath(“~/App_Data/veritabani.mdb”));//veritabanı dosya bağlantısı

OleDbCommand tabloyabaglan = new OleDbCommand(

“create table veliler(kimlik autoincrement, kulad text(15),sifre text(10),mail text(100),yas integer,kay_tar datetime,cinsiyet bit,tckimlik text(11))”, baglanti);//tablo olştur kodu

baglanti.Open();//İşlemleri Başlat

tabloyabaglan.ExecuteNonQuery();

baglanti.Close();

}

  • Tablo Silme:

protected void tablosil_Click(object sender, EventArgs e)

{

OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection(“Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;Data Source=”+ Server.MapPath(“~/App_Data/veritabani.mdb”));

OleDbCommand tabloyabaglan = new OleDbCommand(“drop table veliler”, baglanti);

baglanti.Open();

tabloyabaglan.ExecuteNonQuery();

baglanti.Close();

}

  • Tabloya veri ekleme:

protected void tabloyakul1ekle_Click(object sender, EventArgs e)

{

OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection(“Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;Data Source=”+ Server.MapPath(“~/App_Data/veritabani.mdb”));

OleDbCommand tabloyabaglan = new OleDbCommand(“insert into veliler(kulad,sifre,mail,yas,kay_tar,cinsiyet,tckimlik) values (‘kulad1′,’1111′,’12345@12.com’,15,’01.01.2013′,true,’11111111111′)”, baglanti);

baglanti.Open();

tabloyabaglan.ExecuteNonQuery();

baglanti.Close();

}

  • Tabloyu Listele:

protected void tabloyulistele_Click(object sender, EventArgs e)

{

OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection(“Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;Data Source=”+ Server.MapPath(“~/App_Data/veritabani.mdb”));

OleDbCommand tabloyabaglan = new OleDbCommand(“SELECT * from veliler”, baglanti);

baglanti.Open();

OleDbDataReader tabloylaislemyap = tabloyabaglan.ExecuteReader();

GridView1.DataSource = tabloylaislemyap;

GridView1.DataBind();

baglanti.Close();

}

  • Şarta Göre Listele:

protected void kulad2olanlistele_Click(object sender, EventArgs e)

{

OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection(“Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;Data Source=”+ Server.MapPath(“~/App_Data/veritabani.mdb”));

OleDbCommand tabloyabaglan = new OleDbCommand(“SELECT * from veliler where kulad=’kulad2′”, baglanti);

//OleDbCommand tabloyabaglan = new OleDbCommand(“SELECT * from veliler where mail like ‘%12%'”, baglanti);

//OleDbCommand tabloyabaglan = new OleDbCommand(“SELECT * from veliler where kay_tar>=#05/01/2012# and yas<=25”, baglanti);

//

baglanti.Open();

OleDbDataReader tabloylaislemyap = tabloyabaglan.ExecuteReader();

GridView1.DataSource = tabloylaislemyap;

GridView1.DataBind();

baglanti.Close();

}

  • Tablodaki verileri Silme;

protected void tablodanverisil_Click(object sender, EventArgs e)

{

OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection(“Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;Data Source=”+ Server.MapPath(“~/App_Data/veritabani.mdb”));

OleDbCommand tabloyabaglan = new OleDbCommand(“delete from veliler”, baglanti);

//OleDbCommand tabloyabaglan = new OleDbCommand(“Delete from veliler where kulad=’kulad2′”, baglanti);

//OleDbCommand tabloyabaglan = new OleDbCommand(“Delete from veliler where mail like ‘%12%'”, baglanti);

//OleDbCommand tabloyabaglan = new OleDbCommand(“Delete from veliler where kay_tar>=#05/01/2012# and yas<=25”, baglanti);

baglanti.Open();

tabloyabaglan.ExecuteNonQuery();

baglanti.Close();

}

  • Tablodaki verileri değiştirme;

protected void tablodanverisil_Click(object sender, EventArgs e)

{

OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection(“Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;Data Source=”+ Server.MapPath(“~/App_Data/veritabani.mdb”));

OleDbCommand tabloyabaglan = new OleDbCommand(“Update ogrenci set bolum_id=2,bolum_ad=’pazarlama’ where adi=’Ahmet’ and Soyadi=’yilmaz’”, baglanti);

baglanti.Open();

tabloyabaglan.ExecuteNonQuery();

baglanti.Close();

}

Reklamlar