Öncelikle Aşağıdaki namespaceleri ko alanına mutlaka ekleyin;

using MySql.Data.MySqlClient;
using MySql.Data;

private DataSet getdataset()

{

string baglantistring = “Server=localhost;User Id=root; Password=1100117230; Database=yogal_db; Pooling=false”;

string sorgu= “Select * from nevi”;
MySqlConnection baglantim= new MySqlConnection(baglantistring );
MySqlDataAdapter ad = new MySqlDataAdapter(sorgu, baglantim);
DataSet ds = new DataSet();
ad.Fill(ds);

return ds;
}

bu bağlantı kodu fonksiyonunu istediğiniz alanda çalıştırıp kullanabilirsiniz. Örneğin;

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (!Page.IsPostBack)
{
dropdownlist1.DataSource = getdataset().Tables[0];//açılır liste de kullanımı
dropdownlist1.DataTextField = “demirbasisim”;
dropdownlist1.DataValueField = “sirano”;
dropdownlist1.DataBind();
gridview1.DataSource = getdataset().Tables[0];//gridviewde kullanımı

gridview1.DataBind();
}

}

Reklamlar