1. Uygulama: Session Kullanarak oturum kullanıcı girişi;

Tasarım alanında kullanılan Nesneler;

<asp:Panel ID=”kulgirpanel”>

<asp:TextBox ID=”kulgirtext”>

<asp:TextBox ID=”sifretext” TextMode=”Password“>

<asp:Button ID=”gonderbuton onclick=”gonderbuton_Click” Text=”Gönder”/>

</asp:Panel>

<asp:Panel ID=”yetkilipanel” Visible=”False”>

<asp:Label ID=”yetkililabel”>

<asp:LinkButton ID=”oturumukapat” onclick=”oturumukapat_Click”>

</asp:Panel>

 

 

 

Sayfada Çalışan Kodlar;

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) //Sayfa Çalıştığı Anda başlama

{

if (Convert.ToString(Session[“oturum”]) == “ok”) //eğer oturum açılmışsa panellerin durumu

{

yetkilipanel.Visible = true;

kulgirpanel.Visible = false;

yetkililabel.Text = Convert.ToString(Session[“kulad”]);

}

Else //eğer oturum açılmamışsa panellerin durumu

{

yetkilipanel.Visible = false;

kulgirpanel.Visible = true;

}

} //Sayfa çalıştığı anda yapılan işlemler bitiş

protected void gonderbuton_Click(object sender, EventArgs e) //kullanıcı girişi yapılıp butona basma başlama

{

string geckulad = “admin”; //önceden belirlenen kullanıcı adı(daha sonra veritabanına bağlanacak)

string gecsifre = “1234”; //önceden belirlenen şifre(daha sonra veritabanına bağlanacak)

string kulad = Convert.ToString(kulgirtext.Text); //text kutusundaki veriyi başka değişkene at

string sifre = Convert.ToString(sifretext.Text); //text kutusundaki veriyi başka değişkene at

if (geckulad == kulad && gecsifre == sifre) //değerler uyuşursa

{

Session[“oturum”] = “ok”; //oturumları oluşturma

Session[“kulad”] = kulad;

Session[“sifre”]=sifre;

yetkilipanel.Visible = true; //paneli görünür yap

kulgirpanel.Visible = false; //diğer paneli gizle

yetkililabel.Text = Convert.ToString(Session[“kulad”]); //Paneldeki labela kuladı yazıdr

}

else //eğer değerler uyuşmazsa hatayı ekrana yaz

{

Response.Write(“Hatalı Giriş”);

}

} //kullanıcı girişi yapılıp butona basma başlama

protected void oturumukapat_Click(object sender, EventArgs e) //oturumu Kapat Butonuna basıldığında Başlama

{

if (Convert.ToString(Session[“oturum”]) == “ok”)

{

Session.Abandon();

kulgirpanel.Visible = true;

yetkilipanel.Visible = false;

Response.Redirect(“default.aspx”);

}

}//oturumu Kapat Butonuna basıldığında bitiş

Reklamlar