LOOPING (DÖNGÜ)TEKRAR KONTROLLERİ

Do While ve For…Next döngüler bu iki tipten herhangi birinin seçimi tamamı ile programcının yazdığı programın yapısına göre değişiklik gösterebilir. Eğer kod bloğunun kaç defa tekrarlanacağını biliyorsanız veya bu tekrar sayısı bir değişkende saklanıyor ise FOR…NEXT uygun bir çözümdür. Eğer döngünün kaç defa tekrarlanacağını kesin olarak biliyorsanız veya bu tekrar sayısı program içerisinde gerçekleşebilecek bir şarta bağlı ise DO WHILE döngüsü daha uygun bir yöntem olacaktır.

ders9_Döngüler_For_Döngüsü

Reklamlar