Başlangıç

Okulumuz

Yorum bırakın


İsmail KARPUZ’a Paylaşım için teşekkür ederiz.

C# Serial Port Bileşeni!

2 Yorum


Fax Modem kartından gelen telefon bilgisine göre veritabanından bilgi alan caller id programlar piyasada çok var ama parayla hepsi;

Yaptığım araştırmalardan sonra bu işin arayan numarayı gösterme özelliğine sahip bir fax modem ve hattınız varsa sizinde kod yazarak yapılabileceğini öğrendim. Ufak bir çalışma yaptım. Seriport kaynaklarım ve program ektedir. Kodları isteyen arkadaşlar iletişime geçebilir.

kodların çalışması için dotnetfx ve office2010 yüklü olmalı ayrıca

sistemde tanıtılmış bir fax modem olmalı

exe halini denemek için debug.rar

serialportkullanimi

Kaynaklar:

http://stackoverflow.com/questions/5897916/callerid-detection-doesnt-work-with-some-phones

http://www.burakozkan.net/c-serial-port-bileseni/

http://www.codeproject.com/KB/cs/serialcommunication.aspx

http://balau82.wordpress.com/2009/04/18/simplest-serial-port-terminal-in-csharp/

http://www.fredshack.com/docs/modemcomm.html

http://www.csharpnedir.com/forum2/printer_friendly_posts.asp?TID=41021

http://intellitechture.com/The-basics-of-System-IO-Ports-SerialPort/

http://stackoverflow.com/questions/5897916/callerid-detection-doesnt-work-with-some-phones

CSS Özellikleri

Yorum bırakın


Css Katman Özelliği

HTML DERS NOTLARI

Yorum bırakın


HTML’ e Giriş

Html Nedir? HTML (Hyper Text Markup Language) internet üzerinde web sayfası oluşturmak için kullanılan bir dilidir. HTML dosyalarının aktarımı için HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) kullanılır. HTML dosyaları sunucu bilgisayarın sabit diskinde .html ya da .htm uzantısı ile saklanır. Yazdığımız html dosyaları düz yazı dosyalarından başka bir şey değildir. Bir siteye girdiğimiz zaman bize görüntülenen ilk sayfa index.html, index.htm, index.asp, index.php ya da default.htm dosyalarından birisidir. Yukarıda saydıklarımın dışında uzantısı değişik birçok biçemdeki sayfalar da sunucu sistemin ayarları değiştirilerek giriş sayfası yapılabilir. HTML kolay bir dildir . HTML dökümanı oluşturmak için ihtiyacınız olan şey bir editör. Hatta sizde herhangi bir HTML editörü bulunmuyorsa bu işi Windows işletim sisteminde ‘Notepad’, Macintosh’ta ise ‘Simple Text’ ile yapabilirsiniz. Ben bu sitenin tasarımında Notepad kullandım mesela. Editörlerde tabiki gün geçtikçe yenileniyor ve kullanıcıların çok az HTML bilgisiyle bile tasarım yapmasına olanak sağlıyorlar. Ama benim şahşi düşüncem HTML diline tamamıyla hakim olup düşüncelerimizi istediğimiz gibi şekillendirerek, aklımıza gelen her fikri bu dil sayesinde tarayıcımıza aktarmaktır. Sadece HTML dili ile bu tabiki çok zor hatta imkansız. Web tasarımında ilerlemek istiyorsak HTML dilinin yanında dHTML, JavaScript, Php, Cgi, Sql, vs… gibi dilleride öğrenmemiz gerekmektedir.HTML dili WYSIWYG (What You See Is What You Get / Ne görürsen onu alırsın) denilen bir mantığa sahiptir. Tasarımınızda FrontPage, Dreamweaver gibi görsel editörlerle çalışmak size fayda sağlayabilir ama benim yeni başlayanlara tavsiyem Windows’un Notepad’i. Bu işlerin nasıl yapıldığını öğrendikçe ilerde siz de görsel editörlere geçebilirsiniz. Çünkü bir yerde istenmedik sonuçlar çıkabilir ve kodlara müdahele etmeniz gerekebilir. Üstelik görsel editörler bazen istenmeyen kodlar ekliyorlar, bu da döküman boyutunun büyümesi demek. Burada şunu da belirtmek gerekiyor; browserlar arasındaki yorum farklarından dolayı sayfanız bir browser’da iyi görünürken bir başka browser’da hiç istemediğiniz bir şekilde görüntülenebilir. dHTML,css gibi kavramlar MSIE 4.x (Microsoft Internet Explorer)’ te çalışırken, Netscape’ te tam olarak istenildiği gibi sonuç vermeyebilir. Sitemizi ziyaret edecek kullanıcıların hangi browser’ı kullanacağını bilemeyeceğimiz için tasarımlarımızda tüm tarayıcıları düşünerek hareket etmeliyiz. Bu konulara ilerleyen bölümlerde tekrar değineceğim. Bu kadar ön bilgi yeter artık başlayalım.

html1_html2_modul_ozet

CS4 YAZILI VE UYGULAMA SORULARI VE CEVAPLARI

Yorum bırakın


CS4 YAZILI VE UYGULAMA SORULARI VE CEVAPLARI

CS4 ders1_sorular

VE CEVAPLAR:

DreamweaverCS4TR

Web Tasarımı Asp Ders Notları-15

Yorum bırakın


Veritabanı Uygulamaları.

ders13_sql_veritabani_calisma1_kutuphane

Web Tasarımı Asp Ders Notları-14

Yorum bırakın


  1. SQL Nedir?

SQL (Structured Query Language) kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen bir çok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir. SQL herhangi bir veri tabanı ortamında kullanılan bir alt dildir. (sub language) SQL ile yalnızca veri tabanı üzerinde işlem yapabiliriz. SQL cümleceikleri kullanarak veri tabanına kayıt ekleyebilir, olan kayıtları değiştirebilir silebilir ve bu kayıtlardan listeler oluşturabiliriz. SQL cümlecikleri genellikle aynı olmakla birlikte farklı veri tabanı ortamlarında değişebilmektedir. Ayrıca veri tabanlarının kendilerine özgü sql komutlarıda vardır. Biz burada her ortamda geçerli olan temel sql komutları işleyeceğiz

  1. ASP Programlamada Access Veri tabanı bağlantı kodları nelerdir?

<%

Dim baglanti

Dim DosyaYeri

DosyaYeri=Server.MapPath(“db/veritaban.mdb”)

Set baglanti= Server.CreateObject(“ADODB.Connection”)

Baglanti.Open “Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=” & DosyaYeri

%>

  1. Veritabanı Nedir?

Veri tabanı düzenli bilgiler topluluğudur. Kelimenin anlamı bilgisayar ortamında saklanan düzenli verilerle sınırlı olmamakla birlikte, daha çok bu anlamda kullanılmaktadır. Bilgisayar terminolojisinde, sistematik erişim imkânı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesidir. Bir başka tanımı da, bir bilgisayarda sistematik şekilde saklanmış, programlarca işlenebilecek veri yığınıdır.

ders13_sql_giris

Web Tasarımı Asp Ders Notları-13

Yorum bırakın


SESSİON KULLANIMI

Bir ASP sayfasında herhangi bir değişkeni fonksiyon dışında tanımlamakla ve değer atamakla onu bütün fonksiyonlar için geçerli hale getirebiliriz. Fakat kimi zaman isteriz ki, bir fonksiyonun değeri bütün sayfalarda aynı olsun; ziyaretçinin sayfa değiştirmesi ile değişkenin değeri değişmesin. Bunu ASP’de yapmak çok kolaydır. ASP’de bu zorluğu yenebilmek için değişkenlerimizi Session nesnesi için oluşturabiliriz; ve bu değer ziyaretçinin oturumu boyunca devam eder; bütün ASP sayfalarındaki bütün Fonksiyonlar tarafından bilinebilir.

ders12_session_nesnesi

Web Tasarımı Asp Ders Notları-12

Yorum bırakın


Request Objesi:
Request objesi bilgi toplamak amaçlı kullanılan bir objedir. Detaylı olarak anlatılacak olmasına rağmen bu obje içersinde (koleksiyon) yer alan metotlara kısaca bakalım.

1-Querystring: Eğer gönderilen bilgi url içersinde bulunan dosya ismi ile birlikte taşınıyorsa başka bir ifadeyle bilgi formu metodundan “GET” ile gönderiliyor ise Querystring metodu bu bilginin elde edilmesi için kullanılır.

2-Form: Eğer bilgi Form içerisinde “POST” metodu ile gönderiliyor ise bilginin elde edilmesi için kullanılan bir metodudur.

3-Servervariables: Web server request ile ilgili bilgileri ( Http ServerVariables ) tutar. Bu bilgilere bu koleksiyon içerisinde ulaşmayı sağlayan bir metoddur.

4-Cookies: Eğer client browser server dan gelen cookileri ( çerez:text dosyaları ) kabul ediyor ise bu bilgi web server a cookie koleksiyonu içerisinde ulaşır.

5-ClientCertificate: Client Certificate dijital bir sertifikadır ve client ve web server arasında ulaşılan server ve client’ ın birbirini tanımlaması için kullanılır. Detaylı olarak ele alınacaktır.

ders11_Request_nesnesi

Web Tasarımı Asp Ders Notları-11

Yorum bırakın


Response ASP’nin bir nesnesidir ve ziyaretçiye sunucudan çıktılar gönderir. Respose’nin metodları “write” , “flush” , “Redirect” , “clear” , “end” , “buffer” , “expires” ,”expiresabsolute” şimdi bunların açıklamalarıyla birlikte örneklerini görecez ..

1. Response.Write : Response.Write ASP’nin en çok kullanılan komutlarından biridir. Bu komutlan asp komutlarının içinde yazı veya değişkenlerin görüntülenmesini sağlarsınız.

ders10_Response_nesnesi

Older Entries

PCI Guru

A common sense approach to achieving PCI compliance and retaining your sanity

Penetration Testing Lab

Offensive Techniques & Methodologies

Bana Silverlight Anlat

meslek lisesi ders notları