Başlangıç

 Virtualenv üzerindeyken picamera modullerinin Python ‘a yüklenmesi

Yorum bırakın


Bir virtualenv içine picamera yüklemek isterseniz;

$ sudo apt-get install python-setuptools python-virtualenv
$ virtualenv cv
$ source cv/bin/activate
(cv) $ easy_install picamera

denemek için:

$ source cv/bin/activate
(cv) $ python
>>> import picamera

 

 

Reklamlar

Python ile openCV Kütüphanesinde ki Olayları Listeleme

Yorum bırakın


Kütüphane içindeki aranan bir etkinliği listeleme;

>>> import cv2
>>> olaylar = [i for i in dir(cv2) if 'EVENT' in i]
>>> print (olaylar)

Raspberry Pi 3 B+ Üzerine OpenCV 4.0 Kurulumu

Yorum bırakın


Not: Mevcut işletim sistemi sürümü Raspbian Stretch adresinden kurulum aşamaları takip edilerek kurulabilir. Depolama alanı sıkıntısı olmaması için 32GB sd kart kullanılması faydalıdır. Raspberry Pi 3 B+ üzerine OpenCV kurulumu tüm işlemler ile birlikte 4 saat ve üzeri bir zaman gerektirdiği için cihaz ısınmadan kaynaklı kapanabilir. Kurulum süresince bir fan yardımı ile soğutma yapmak gerekli olabilir. Kurulum süresince filtresiz bir internet bağlantısı (Mebin sağladığı internet altyapısında sitelere erişim kısıtlı) olması gereklidir.

/etc/apt/sources.list ve /etc/apt/sources.list.d/raspi.list dosyalarını (sudo olarak) açarak kaynak dosyaları değiştirilebilir.

 • Adım 1: Mevcut Sürümün Güncellemesini denetleyin.
sudo apt-get update
sudo apt-get -y dist-upgrade

Not1: Tüm Diski Kullanma(Expand filesystem)

sudo raspi-config

2018-10-04_11-11-22.png

df -h

Çıktıyı inceleyerek tüm diski kullandığınızdan emin olun.

2018-10-04_11-06-43.png

sudo reboot

Not 2: SSH aktif hale getirme. (uzaktan Erişim)

Kablolu veya Kablosuz ağ bağlantısını yapın.

Masaüstündeki çilek ikonuna tıklayarak:

 1. Tercihlerden Raspberry Pi Configuration tıkla.
 2. Sekmeli menüdenInterfaces seçin.
 3. SSH seçeneğini Enabled yapın.

Diğer alternatif olarak terminalden:

 1. sudo raspi-config komutu yazarak ayarlar penceresini açın.
 2. Interfacing Optionsseçeneğini seçin.
 3.  SSHseçeneğini seçin.
 4. Uyarı mesajına YesSeçin
 5.  Ok seçin ve Finish

systemctl servisini durdurup tekrar başlatın.

sudo systemctl enable ssh
sudo systemctl start ssh

Not 3: screen (terminal oturumunuz düştüğünde işlemlerin devam etmesini sağlamak) ve htop (performans izleme) yardımcı programları kullanılabilir.

sudo apt-get install screen
sudo apt-get install htop

Not 4:  Wolfram ve Libreoffice’i kaldırarak 1GB yer kazanabilirsiniz.

sudo apt-get purge wolfram-engine
sudo apt-get purge libreoffice*
sudo apt-get clean
sudo apt-get autoremove

Adım 2: Bağımlılıkların Yüklenmesi

OpenCV oluşturma işlemini yapılandırmamıza yardımcı olan CMake dahil bazı geliştirici araçları,

sudo apt-get install build-essential cmake pkg-config

Diskten çeşitli video ve resim dosyası formatlarını yüklememize izin veren bazı görüntü I / O paketleri,

sudo apt-get install libjpeg-dev libtiff5-dev libjasper-dev libpng12-dev
sudo apt-get install libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libv4l-dev 
sudo apt-get install libxvidcore-dev libx264-dev

Highgui modülünü derlemek için GTK geliştirme kütüphanesi,

sudo apt-get install libgtk2.0-dev libgtk-3-dev
sudo apt-get install libcanberra-gtk*

OpenCV içindeki birçok işlem (matris işlemleri) birkaç ek bağımlılık,

sudo apt-get install libatlas-base-dev gfortran

Python 2.7 ve Python 3,

sudo apt-get install python2.7-dev 
sudo apt-get install python3-dev

Görüntü I / O paketlerine ihtiyaç duyduğumuz gibi, video I / O paketlerine de ihtiyacımız var. Bu kütüphaneler, çeşitli video dosyası formatlarını diskten okumamızı ve doğrudan video akışlarıyla çalışmamızı sağlar.

Bu paketlerin bazıları zaten kurulu olabilir ama sıkıntı yok varsa da kontrol amaçlı yazalım.

Adım 3: Open CV Kaynak kodlarını indirme ve açma. Farklı sürüm için sürüm numaralarını değiştirmek yeterli.

cd ~
wget -O opencv.zip https://github.com/opencv/opencv/archive/4.0.0-alpha.zip
wget -O opencv_contrib.zip https://github.com/opencv/opencv_contrib/archive/4.0.0-alpha.zip
unzip opencv.zip
unzip opencv_contrib.zip
mv opencv-4.0.0-alpha opencv
mv opencv_contrib-4.0.0-alpha opencv_contrib

Not: Ayarlar kısmında klasör isimlerine dikkat etmek gerekiyor. Dizinleri yeniden adlandırmayı atlarsanız, CMake yollarını güncellemeyi unutmayın.

Adım 3: pip ve virtualenv’yi kurulumu. Python paketlerini yönetmek için gerekli araçlar.

Python Paket Yöneticisi Kurulumu:

wget -O get-pip.py https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py 
sudo python get-pip.py
sudo python3 get-pip.py

Kaynak: https://pip.pypa.io/en/stable/installing/

virtualenv sanal ortamların kurulumu. Bu paketleri yüklemek bir zorunlu değildir.  OpenCV bunlar olmadan da çalışır.  Ama sanal ortamın, her biri için ayrı , bağımsız Python ortamları oluşturarak , farklı projelerin gerektirdiği bağımlılıkları ayrı yerlerde tutmak için kullanılan özel bir araçtır. Örneğin python2 için ayrı bir sanal ortam, python3 için ayrı bir sanal ortam oluşturup, bağımlılıkları birbirinden bağımsız çalışabilir.

Daha geniş Bilgi için Tıklayın.

sudo pip install virtualenv virtualenvwrapper
sudo rm -rf ~/get-pip.py ~/.cache/pip

bu işlemden sonra

sudo nano ~/.profile 

dosyasına aşağıdaki koyu renk satırları dosya sonuna ekleyiniz.

# This file is not read by bash(1), if ~/.bash_profile or ~/.bash_login
# exists.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files for examples.
# the files are located in the bash-doc package.

# the default umask is set in /etc/profile; for setting the umask
# for ssh logins, install and configure the libpam-umask package.
#umask 022

# if running bash
if [ -n "$BASH_VERSION" ]; then
  # include .bashrc if it exists
  if [ -f "$HOME/.bashrc" ]; then
    . "$HOME/.bashrc"
  fi
fi

# set PATH so it includes user's private bin if it exists
if [ -d "$HOME/bin" ] ; then
  PATH="$HOME/bin:$PATH"
fi

# virtualenv and virtualenvwrapper settings
export WORKON_HOME=$HOME/.virtualenvs
export VIRTUALENVWRAPPER_PYTHON=/usr/bin/python3
source /usr/local/bin/virtualenvwrapper.sh

ve değişiklikleri aktif hale getirin.

2. yol olarak şu sekildede eklenebilir:

echo e “\n# virtualenv and virtualenvwrapper” >> ~/.profile
echo “export WORKON_HOME=$HOME/.virtualenvs” >> ~/.profile
echo “export VIRTUALENVWRAPPER_PYTHON=/usr/bin/python3” >> ~/.profile
echo “source /usr/local/bin/virtualenvwrapper.sh” >> ~/.profile
source ~/.profile

Python için Sanal Ortamın Oluşturulması.

mkvirtualenv cv - p python3

Python2 kullanmak isterseniz

mkvirtualenv cv2 - p python2

virtualenvwoker ile çalışmak için temel komutlar:

mkvirtualenv cv # create virtualenv
workon cv # activate/switch to a virtualenv
deactivate cv # deactivate virtualenv

Artık “cv” adlı bir virtualenv’i etkinleştirebiliriz: (Python3 sanal ortamında kurulum yaptım.)

pi@raspberrypi:~ $ workon cv
(cv) pi@raspberrypi:~ $ 

şeklinde görünmelidir.

Adım 4: Sayısal işlem için kullanılan Python paketi numpy ve scipy Yükleme

sudo pip install numpy scipy
veya
sudo pip install numpy

 

Bu Biraz zaman alabilir bekleyin.

Adım 4: Sonunda OpenCV Kurulumu ve Derleme. Burası 2 saat sürüyor. Lütfen sabırlı olun. Cihaz ısınıp kapanabilir. Bir fan yardımı ile soğutabilirsiniz.

cv sanal ortamda olduğunuzu bir kez daha kontrol edin (sizden önceki cv ) metnini görmelisiniz )  eğer değilseniz,

workon cv
cd ~/opencv/
mkdir build
cd build

xcmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE \
  -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local \
  -D OPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=~/opencv_contrib/modules \
  -D ENABLE_NEON=ON \
  -D ENABLE_VFPV3=ON \
  -D BUILD_TESTS=OFF \
  -D INSTALL_PYTHON_EXAMPLES=OFF \
  -D BUILD_EXAMPLES=OFF ..

OpenCV 3’ü Python 2.7 veya Python 3.0 için derliyorsanız , Python 2 bölümünüzün, cmake sırasında akan textlerde,  Tercüman ,  Kütüphane , numpy ve paket yolunun geçerli yolları içerdiğinden emin olun :

py27_cv-768x473.png

.....
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: /home/pi/opencv/opencv/build

şeklinde bitti ise ve yollarda bir sıkıntı yoksa muhtemelen bu aşama sorunsuz tamamlanmıştır.

Artık derleme(make)zamanı. Ama önce swap(takas) alanını 100 MB olan değeri 1024 MB yapalım. Derleme işleminde sıkıntı çıkmasın. İşlem sonunda tekrar 100 yapın diye öneriyorlar.  Flash belleğin sınırlı sayıda yazıcısı  olduğundan SD karta zarar verir.

nano /etc/dphys-swapfile

açılan dosyada  CONF_SWAPSIZE satırını bulun ve aşağıdaki gibi değiştirin.

# set size to absolute value, leaving empty (default) then uses computed value
#   you most likely don't want this, unless you have an special disk situation
# CONF_SWAPSIZE=100
CONF_SWAPSIZE=1024

ctrl+x ile kaydedin ve çıkın. Sonra takas servisini tekrar çalıştıralım.

sudo /etc/init.d/dphys-swapfile stop
sudo /etc/init.d/dphys-swapfile start
veya
sudo /etc/init.d/dphys-swapfile restart
OpenCV’yi derleme:
make -j4
//make clean
//make

Derlemede işlemci sayısını azaltarak süreyi uzatır. Raspberry işlemcilerinin yorulmasını önleyebilirsiniz.(make -j3, make -j2, make -j1)

Derleme işlemi tamamlandığında %100 olmalı. Eğer sorun çıkarsa sadece make komutunu kullanın ve işinize bakın çünkü çok çok uzun sürüyor.

sudo make install
sudo ldconfig
sudo apt-get update

komutlarını çalıştırıp sistemi yeniden başlatalım.

swap alanını tekrar eski haline getirelim.

nano /etc/dphys-swapfile

açılan dosyada  CONF_SWAPSIZE satırını bulun ve aşağıdaki gibi değiştirin.

# set size to absolute value, leaving empty (default) then uses computed value
#   you most likely don't want this, unless you have an special disk situation
CONF_SWAPSIZE=100
# CONF_SWAPSIZE=1024

ctrl+x ile kaydedin ve çıkın. Sonra takas servisini tekrar çalıştıralım.

 

 

sudo /etc/init.d/dphys-swapfile stop
sudo /etc/init.d/dphys-swapfile start
veya
sudo /etc/init.d/dphys-swapfile restart

Adım 5:OpenCV 4’ü Python 3 sanal ortamınıza bağlayın. 

OpenCV sembolik bir bağlantı oluşturalım

cd ~/.virtualenvs/cv/lib/python3.5/site-packages/
ln -s /usr/local/lib/python3.5/site-packages/cv2.cpython-35m-x86_64-linux-gnu.so cv2.so
cd ~

Adım 5: Test

source ~/.profile
workon cv
python
>>> import cv2
>>> cv2.__version__
'4.0.0'
>>> exit()

2018-10-04_11-38-33.png

Güle Güle Kullanın.

sudo reboot

en derli toplu anlatım kaynağı: https://www.pyimagesearch.com/2018/09/26/install-opencv-4-on-your-raspberry-pi/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


			

Zonguldakta 4007 Bilim Şenliği: HAYALLERİMİ SINIRLAMA!

Yorum bırakın


Design By Tolunay DEMİRCİ

Kali ile Pentest Araçları: macof

Yorum bırakın


macof, anahtarın belleğini tüketen rastgele MAC adresleri üretir. Dakikada bir anahtar üzerinde 155.000 MAC girişi üretme kapasitesine sahiptir. Hedef ağı MAC adresleri ile doldurur. Bu durumda MAC tabloları dolan anahtarlar, bir hub gibi davranmaya başlar.

Her ethernet anahtarın(Switch) belli sayıda MAC adresini muhafaza ettiği bir MAC tablosu bulunur. MAC Tablosu hangi MAC adresine hangi porttan çıkış yapılacağını belirler. Eğer switch’e bu tabloda bulunmayan bir MAC adresini hedef alan bir paket gelirse, switch bu paketi bütün portlarından gönderir. Bu olaya Bilinmeyen Unicast Taşması (Unknown Unicast Flooding) denir. MAC Flood saldırısı, bu durumu ortaya çıkarıp switch’in saldırganın istediği şekilde davranmasını sağlamaya çalışır. Bu durumun ortaya çıkması için saldırgan switch’in MAC tablosunu doldurmak için, kendi MAC adresini değiştirerek ard arda paketler gönderir. Bilinmeyen Unicast Taşması oluştuğunda, tabloda olmayan MAC adreslerini hedef alan paketler bütün portlardan yayınlanacağı için hedef bilgisayarın trafiği elde edilebilir, bu sırada hedef bilgisayar ağdaki diğer bilgisayarlar ile haberleşmeye devam eder.

Kısaca

Macof rastgele mac adresleriyle birlikte switche yapılan saldırıdır.

Bu mac adresleriyle switch in MAC tablosu dolar ve yeni mac adresleri kaydedilemez.

Bunun sonucunda switch hub gibi davranmaya başlar ve bütün paketleri bütün portlara  göndermeye başlar.

Bizde geçen bütün trafiği izleyebiliriz.

Kali Linux standart kurulu bir araçtır. Terminal ekranından çalışır.

Kullanımı:

macof [-s src] [-d dst] [-e tha] [-x sport] [-y dport] [-i interface] [-n times]

Paremetreleri:

 • -i interface arayüz seçimi.
 • -s src Kaynak IP adresi.
 • -d dst Hedef IP adresi.
 • -e tha Hedef Donanım adresi.
 • -x sport TCP kaynak portu.
 • -y dport TCP hedef bağlantı portu.
 • -n times Gönderilecek paket sayısı.

örnek kullanımı:

macof -h: yardım

macof -i eth0 -n 10 :standart kullanım eth0 arabiriminde 10 paket oluşturma

macof -i eth0 -n 10 -d 192.168.220.140 : hedef ip belirterek

while  [ 1 ]  ; do macof -d 192.168.1.1 -n 100000 ; sleep 50 ; done :MAC sel saldırısı

etherape aracı çalıştırılarak izlenebilir.

Kali ile Pentest Araçları: netdiscover

Yorum bırakın


Netdiscover aracı yerel ağda router veya switch gibi davranan basit bir araçtır. Yerel ağda gönderdiği ARP paketleri ile MAC adreslerine karşılık gelen IP adreslerini bulmaya çalışır.Bu araç sayesinde yerel ağda MITM veya başka bir atak gerçekleştirmeden önce hedef sistemlerin IP adresleri kolayca elde edilebilir.

Netdiscover aracını kullanmadan önce Wireshark ile normal bir yerel ağ trafiği incelendiğinde ve  protokol filtrelemesi yaparak sadece ARP paketlerini görebiliriz. Yoğun bir trafiğin olduğu ortamlarda  ise wireshark ile trafik analizi yapmak çok zahmetli ve vakit alıcı olacaktır. Bunun için yerel ağdaki herkesin IP ve MAC adresini öğrenmek için Netdiscover aracını kullanmanız size zaman kazandıracaktır

Kali Linux işletim sisteminde Netdiscover aracını çalıştırmak için Kali Linux Menu –> Information Gathering –> Live Host Identification –>Netdiscover seçilerek veya terminal ekranından  netdiscover  yazılarak çağırılabilir bir araçtır. Help menüsünden parametrelerine bakılabilir.

diğer linux sürümleri için  sudo apt-get install -y netdiscover kurulabilir.

2018-07-18_23-53-02.png

Parametreleri:

netdiscover [-i device] [-r range | -p] [-s time] [-n node] [-c count] [-f] [-S]

-i device: Ağ aygıtı

-r range: Verilen aralıkta otomatik tarama. 192.168.6.0/24,/16,/8

-p passive mode: Sniff haricinde bir şey gönderme

-s time: Her arp isteği arasındaki bekleme süresi (milisaniye)

-c count: Her arp isteğinin gönderilme sayısı (paket kaybı olan ağlar için)

-n node:  Tarama için kullanılan son sekizli IP(from 2 to 253)

-f hızlı moda tarama

Diğer komutlar için “netdiscover  -h” komutu kullanılabilir.

-r parametresi ile taranmak istenen alt ağı, -i parametresi ile de dinlenecek olan ağ arayüzünü vermeniz yeterlidir.

örnek:

netdiscover -i eth0 -r 192.168.0.0/24

netdiscover -i eth0 

https://github.com/alexxy/netdiscover

cmd Network Komutları: Nbtstat

Yorum bırakın


TCP/IP (NetBT) iletişim kuralı istatistikleri üzerinden NetBIOS’u, hem yerel, hem uzaktaki bilgisayarların NetBIOS ad tablolarını ve NetBIOS ad önbelleğini görüntüler. Nbtstat, NetBIOS ad önbelleğinin ve Windows Internet Ad Hizmeti’ne (WINS) kayıtlı adların yenilenmesine olanak verir. Komut satırına parametresiz olarak “nbtstat” veya “nbtstat /?” yazılırsa komutun yardım ekranı gelir.

nbtstat[-a UzakAd] [-A IPAdresi] [-c ] [-n ] [-r ] [-R ] [-RR ] [-s ] [-S ] [ZamanAralığı]

nbtstat -a UzaktakiAd: Makinanın IP adresi, NetBIOS İsim Tablosu ve o IP adresini kullanan MAC adresi görünür. Makinada birden fazla ağ adaptörü varsa hepsinin isim tablosu ekrana gelebilir. IP çakışmalarında nbtstat komutu kullanılarak çakışma yaşayan IP’yi hangi MAC adresinin kullandığı öğrenilebilir. Tekrar kullanıcının MAC adresi dönüyorsa çakışma yaşanmıyor demektir.

Yönetici haklarına sahip olmayan bir kullanıcının (power users dahil) nbtstat komutu için yeterli izni yoktur. Komut çalıştırılmak istendiğinde şu hata mesajı alınır: “Failed to access NetBT Driver – NetBT may not be loaded.”

Herhangi bir sebeple (bilgilerine bakılan uzak makinede SP2 yüklü olması gibi) sorgudan cevap alınamıyorsa aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi “Ana bilgisayar bulunamadı” (Host not found) mesajı gelir.

nbtstat -A IPAdresi : Uzaktaki bilgisayarın IP adresiyle belirtilen (noktalı ondalık cinsinden) NetBIOS ad tablosunu görüntüler.

nbtstat -c : NETBIOS ad önbelleğinin içeriğini, NetBIOS adları tablosunu ve onların çözümlenmiş IP adreslerini görüntüler.

nbtstat -n : Yerel bilgisayarın NetBIOS ad tablosunu görüntüler. Kaydedildi (Registered) durumu, adın yayın veya WINS sunucusu aracılığıyla kayıtlı olduğunu gösterir..

nbtstat -r : NetBIOS ad çözümleme istatistiklerini görüntüler. WINS kullanmak için yapılandırılmış Windows XP veya Windows Server 2003 işletim sistemi çalıştıran bir bilgisayarda, bu parametre çözümlenmiş ve yayın veya WINS aracılığıyla kaydedilmiş ad sayısını döndürür.

nbtstat -R : NetBIOS ad önbelleğinin içeriğini temizler ve Lmhosts dosyasından #PRE etiketli girişleri yeniden yükler.

nbtstat -RR : WINS sunucularıyla kayıtlı yerel bilgisayarın NetBIOS adlarını bırakır ve sonra yeniler.

nbtstat -s: Hedef IP adresini ada dönüştürmeyi deneyerek, NetBIOS istemci ve sunucu oturumlarını görüntüler.

nbtstat -S Aralık: Uzaktaki bilgisayarları yalnızca IP adreslerine göre listeleyerek NetBIOS istemci ve sunucu oturumlarını görüntüler.

Aralık: Her görüntüden sonra Aralık alanında belirtilen saniye süresince duraklayarak, seçili istatistikleri yeniden görüntüler. İstatistikleri yeniden görüntülemek için CTRL+C’ye basın. Bu parametre girilmezse, nbtstat geçerli yapılandırma bilgisini yalnızca bir kez yazdırır. Örneğin: NetBIOS oturum istatistiklerini IP adresine göre her iki saniyede bir görüntülemek için “nbtstat -S 2” yazılır.

Açıklamalar:

Nbtstat komut satırı parametreleri büyük/küçük harf duyarlıdır.

Aşağıdaki tablo, nbtstat tarafından oluşturulan sütun başlıklarını açıklamaktadır.

Input: Alınan bayt sayısı.

Output: Gönderilen bayt sayısı.

In/Out: Bağlantının bilgisayardan (giden) veya başka bir bilgisayardan yerel bilgisayara doğru (gelen) olduğu belirtilir.

Life(Yaşam): Bir ad tablosu önbellek girişinin temizlenmeden önce kalacağı süre.

Name(Ad): Bağlantıyla ilişkili yerel NetBIOS adı.

Remote Host(Ana Bil. Adresi): Uzaktaki bilgisayarla ilişkilendirilmiş ad veya IP adresi.

<20>: Onaltılığa dönüştürülmüş NetBIOS adının son baytı. Her NetBIOS adı 16 karakter uzunluğundadır. Aynı ad bilgisayarda yalnızca son baytla ayırt edilecek şekilde bir çok kez bulunabileceğinden, son baytın özel bir önemi vardır. Örneğin: <20> ASCII metinde bir boşluktur.

Type(Tür): Ad türü. Bir ad, ayrı bir ad veya bir grup adı olabilir.

Status: Uzaktaki bilgisayarda NetBIOS hizmetinin çalışıp (kayıtlı) çalışmadığını veya yinelenen bir bilgisayar adının aynı hizmete kayıtlı olduğunu (çakışma) belirtir.

State: NetBIOS bağlantılarının durumu.

Aşağıdaki tablo olası NetBIOS bağlantı durumlarını açıklar:

Connected: Oturum açıldı.

Associated: Bir bağlantı bitiş noktası oluşturuldu ve bir IP adresi ile ilişkilendirildi.

Listening: Bitiş noktası gelen bağlantılar için kullanılabilir.

Idle: Bu bitiş noktası açıldı ancak bağlantıları alamıyor.

Connecting: Oturum bağlantı aşamasındadır ve hedefin ad-IP adresi eşleştirmesi çözülmektedir.

Accepting: Bir gelen oturum halen kabul ediliyor ve kısa zamanda bağlanacak.

Reconnecting: Oturum (ilk denemede bağlanmakta başarısız olunmuşsa) yeniden bağlanmaya çalışıyor.

Outbound: Oturum bağlantı aşamasındadır ve TCP bağlantısı şu anda oluşturulmaktadır.

Inbound: Bir gelen oturumu bağlanma aşamasında.

Disconnecting: Bir oturumun bağlantısı kesiliyor.

Disconnected: Yerel bilgisayar bir bağlantı kesme isteği gönderdi ve uzaktaki bilgisayarın onayını bekliyor.

Bu komutlara birkaç örnek vermek gerekirse:

nbtstat –c = NETBIOS Cache’ini göstermektedir.
nbtstat –n = Cihazların üzerinde (Server) hangi servislerin kurulu olduğunu gösterir.
nbtstat –a [Server-Name] = Yazılan bilgisayar adı üzerindeki roleleri gösterir.
nbtstat –A [ip-address] = Yazılan ip adresi üzerindeki roleleri gösterir.
nbtstat –r = Ortamdaki bilgisayarlar broadcast yapılarak ya da WINS tarafından bulunarak listesi verilir.
nbtstat –R = Cache tablosunu temizler ve yeniden yükler.
nbtstat –RR = Silme talebini WINS Servera gönderir ve kendine ait kaydı siler ve sonra tekrar ekler.

NBTSTAT Servis Kodları :

<Computer_name> <00> = Workstation Service
<Computer_name> v<01> = Messenger Service
<Computer_name> <03> = Messenger Service
<Computer_name> <06> = Ras Server Service
<Computer_name> <20> = File Server Service
<Computer_name> <21> = Ras Client Service
<Computer_name> <BE> = Network Monitor Agent
<Computer_name> <BF> = Network Monitor Application
<Username> <03> = Messenger Service
<Domain> <00> = Domain Name
<Domain> <1B> = Domain Master Browser
<Domain> <1C> = Domain Controllers
<Domain> <1D> = Master Browser
<Domain> <1E> = Browser Service Elections
<INet~Service> <1C> = ISS
<IS~Computer_Name> <00> = IIS

Older Entries

PCI Guru

A common sense approach to achieving PCI compliance and retaining your sanity

Penetration Testing Lab

Articles from the Pentesting Field

Bana Silverlight Anlat

meslek lisesi ders notları